N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Bài Giảng của Đức Giám mục trong Thánh lễ khai mạc Năm đức tin.(20-10-2012)
(21:10:2012 |01:33 AM)
Ban Truyền thông giáo phận xin đăng trình một đoạn YouTube bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Năm Đức Tin của Đức Giám mục. Ngài nhắc lại một số trọng tâm của Năm Đức Tin:

1- Nuôi dưỡng Đức tin bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể;

2- Sám hối và canh tân gia đình và giáo xứ;

3- Tuyên xưng đức tin và học thuộc lòng kinh TIN KÍNH;

4- ĐỌC KINH CẦU NGUYÊN TRONG GIA ĐÌNH

5- Khám phá và nuôi dưỡng đức tin bằng sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo;

6- Tăng cường làm chứng về Đức Ái một cách cụ thể.

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (21-10-2012) KONTUM
Các Bài Giảng Khác:
(05:12:2012 | 10:30 AM)
Bài Giảng của Đức Tổng Giám mục trong Thánh Lễ tại Đăk Mót ngày 20.11.2012
(27:11:2012 | 11:20 AM)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO XỨ CHÂU KHÊ
(25:11:2012 | 11:49 AM)
Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục tại Bon Ma Ma Djơng & Tiếp đón tại An Khê
(22:11:2012 | 09:13 AM)
Bài giảng của Đức Tổng giám mục Léopoldo Girelli trong thánh lễ (19.11.2012)
(21:10:2012 | 01:33 AM)
Bài Giảng của Đức Giám mục trong Thánh lễ khai mạc Năm đức tin.(20-10-2012)
(29:08:2012 | 03:04 PM)
Video clip: Bài giảng của Đức Cha Micae trong lễ làm phép nhà thờ mới Tea Long
(19:08:2012 | 08:15 AM)
Bài Giảng của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam
(04:08:2012 | 02:29 PM)
Bài giảng: Đào Tạo Trái Tim, Chúa Nhật 17 TN-B, ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Xem Thêm...