N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(17:01:2012 | 03:29 AM)
Báo Cáo Cuối Năm 2011 (vào ngày 04/01/2012) DỰ ÁN TÍN DỤNG: 09.1699.9
- Ban Truyền Thông xin gởi đến Quí đọc giả của đại gia đình Truyền thông giáo phận nhà  BẢN BÁO CÁO  ĐẦY ĐỦ CUỐI NĂM ( ngày 04 tháng 01 năm 2012) của DỰ ÁN TÍN DỤNG: 09.1699.9 đã thực hiện trong những năm qua, nhất là những dự phóng trong tương lai năm 2012. GPKONTUM (12.01.2012) KONTUM.
(17:01:2012 | 03:24 AM)
Dự Án TÍN DỤNG 09.1699.9
- Chúng tôi được cơ may tham dự buổi tổng kết dự án Tín Dụng 09.1699.9 do BAXH –CARITAS KONTUM tổ chức vào ngày 10/01/2012 tại Nhà thờ Thăng Thiên, TP Pleiku – Gialai. Chúng tôi mạo muội trình bày một số cảm nghiệm riêng tư về Chương trình DỰ ÁN TÍN DỤNG 09.1699.9 của Tổ chức Bác sĩ Đức “A 3W”.
(01:01:2012 | 06:52 AM)
Bổ nhiệm Các Ban Mục Vụ trong Giáo Phận Năm 2011-2012
- Toà Giám Mục Kon Tum
Office of the Bishop – Diocese of Kontum
146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum, Việt Nam
GIẤY BỔ NHIỆM
Số 07/BN/’11/Tgmkt
(22:12:2011 | 10:21 AM)
Hoạt động BAXH – CARITAS Kontum
- Ban BAXH-Caritas Kontum xin trình bày những hoạt động BAXH trong năm 2011 này như một lời tri ân đến Quý Ân Nhân trong và ngoài giáo phận, trong nước và nước ngoài đã giúp đỡ cho mọi hoạt động BAXH của Ban BAXH- Caritas Kontum trong những năm qua.