N, 00-00-2011   00 :00:00

Cáo Phó

Văn Phòng TGM xin kính báo
Đức Hồng Y Filoni Thăm Giáo Phận Đà Nẵng
Sau một đêm an bình dưới vòng tay chở che của Đức Mẹ La Vang, sáng ngày 23/1/2015 phái đoàn của Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, rời khỏi thánh địa La Vang t..
- Đức Hồng Y Fernando Filoni Thăm Tổng Giáo Phận Huế (2)
- Đức Hồng Y Fernando Filoni Thăm Tổng Giáo Phận Huế (1)
- Đức Hồng Y Filoni Thăm Giáo Phận Hưng Hoá
Paraguay -Khởi Đầu Năm Mới
Năm nay chúng tôi chỉ có 6 tân Tập sinh và 9 tân Khấn sinh thuộc 7 quốc gia khác nhau. Ơn gọi ở Nam Mỹ ngày càng hiếm nhưng không vì thế mà chúng tôi nhận bừa hay đào tạo các sơ sài..
- Paraguay – Chút Tản Mạn Mùa Vọng 2014
- Paraguay – Ôn Cổ, Tri Tân
- Paraguay – Những Khoảng Khắc Đáng Nhớ Trong Đời Mục Vụ
Truyền Giáo
CN TN 3 B. Ngày 25. 1. 2015. Gn 3,1-5.10; 1cr 7,29-31; Mc 1,14-20..
- Hãy Đến Mà Xem
- Con Yêu Dấu Của Cha
- Lễ Chúa Hiển Linh
Câu Chuyện Ngắn Về Cuộc Đời của “THẰNG SÚC-SINH“
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu câu chuyện ngắn về CUỘC ĐỜI của “THẰNG SÚC-SINH“..
Qui Chế Ban Chức Việc Giáo Xứ – Gp. Kontum
Các linh mục đồng tình cần xem xét lại nhân sự, đường lối của Ban Chức Việc, cũng như các đoàn thể, các giới trong giáo xứ, giáo họ...
- Tái Thành Lập Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Ki-tô Vua-Giáo xứ Tân Hương-Kontum
- Giới Hiền Mẫu GX. Tân Hương Sinh Hoạt Mừng Lễ Thánh Nữ Mônica
Chương Trình Chào Đón Tân Sinh Viên Tuần 2 Và Thánh Lễ Khai Giảng
Tiếp nối thành công của chương trình Chào đón tân sinh viên tuần 1..


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây