N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Hành Trình Về Với Mẹ Măng Đen
(21:10:2012 |11:49 PM)
Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu một tài liệu ngắn có tựa đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”.

Hy vọng gia đình Truyền thông Giáo phận hiểu thêm về vài nét lịch sử Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Chúng tôi chia tài liệu này ra 3 đoạn YouTube và dần dần đăng trình qua phương tiện truyền thông của Giáo phận.

GPKONTUM (22.10.2012) KONTUM


XIN KÍNH MỜI


ĐOẠN MỘT


ĐOẠN HAI


Ban Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đưa lên Trang Blog phần ba của chuyên đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”. Trong phần này, chúng tôi ghi lại một số dấu ấn trong “Ngày Lễ ĐỨC MỆ SẦU BI MĂNG ĐEN” in đậm nét vào ngày 15 tháng 09 năm 2012″ vừa qua tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen. Đức Giám mục nhắn nhủ mọi tín hữu trong Giáo phận “Anh chị em hãy tiếp nối bàn tay, ngón tay của Mẹ để phục vụ anh em khổ đau cả xác lẫn tâm hồn”. Đây là lòng sùng kính Mẹ mang dấu ấn của Chúa Thánh Thần như ý lực truyền giáo trong tháng năm vừa qua: “CẦU XIN MẸ MARIA, NỮ VƯƠNG CỦA NHÂN LOẠI VÀ ÁNH SAO CỦA TRUYỀN GIÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI TẤT CẢ CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO TRONG VIỆC LOAN BÁO CHÚA GIÊSU CON MẸ”.

GPKONTUM (22.10.2012) KONTUM

XIN KÍNH MỜI


ĐOẠN BA:Các Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen Khác:
(21:10:2012 | 11:49 PM)
Hành Trình Về Với Mẹ Măng Đen
(17:10:2012 | 07:06 AM)
Thánh Lễ “ĐỨC MỆ SẦU BI MĂNG ĐEN” vào ngày 15 tháng 09 năm 2012.
(17:10:2012 | 06:38 AM)
NHỮNG BÀI GIÁO HUẤN VỀ ĐỨC MARIA Gioan Phaolô II – Lm Phan Tấn Thành, OP dịch
(17:10:2012 | 06:26 AM)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
(17:10:2012 | 06:20 AM)
ĐỊA DANH KON PLONG và MĂNG ĐEN TỈNH KONTUM.
(17:09:2012 | 06:36 PM)
Video: Thánh lễ Mừng Mẹ Sầu Bi tại Măng Đen, 15.9.2012
(17:09:2012 | 06:06 PM)
Khỏe như Núi Đồi
(15:09:2012 | 12:37 PM)
Video Clip: Những bức ảnh đầu tiên Đức Giám Mục lên thăm Đức Mẹ tại Măng Đen 2006

Xem Thêm...