N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 |04:07 AM)
Giám Mục hiệu toà Mideo,

 

giam muc Kontum

Giámmục hiệu toà Mideo,

Giámmục Ðại diện tông toà Kontum: 22.4.1942 - 19.8.1951.

(2ndvic. Ap. Du Vieariat de Kontum).

*Sinh: 10.06.1890, tại Estaire, Gp. Lille, Pháp. Gia nhập MEP: 11.9.1908

*Thụ phong linh mục : 26.3.1920

*Sang địa phận Quy Nhơn : 04.8.1920

*Bề trên Ðịa Phận Quy Nhơn.

*Sáng lập và Bề Trên Dòng Thánh Giuse: 05.7.1926 - 22.4.1942.

*Tấn phong Giám mục: 22.4.1942 do Ðức Khâm sứ Toà Thánh TổngGiám Mục Antonius Drapier, OP chủ phong tại Nhà Thờ chính ToàQuy Nhơn.

Châmngôn: Regula (Lề Luật).

*Khẩu Hiệu Giám Mục: "Dilexi Te": "Con yêu mến Ngài" (Ger31,3).

*Nhậm chức Giám mục đại diện Tông Toà Kontum: 28.4.1942

*Sáng lập Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum: 6.4.1947.

*Qua đời : 19.8.1951 tại Montbeton Pháp. Thọ 61 tuổi.

*Giám mục thứ 2 Giáo phận Kontum.


Các Tin Linh Mục-Tu Sĩ Khác:
(30:12:2011 | 04:07 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm:
(30:12:2011 | 04:06 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot):
(30:12:2011 | 04:05 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum:
(30:12:2011 | 03:40 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(4)
(30:12:2011 | 03:38 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(3)
(30:12:2011 | 03:36 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)(2)
(30:12:2011 | 03:33 AM)
75 Năm Chủng Viện Thừa Sai KonTum (1935-2010)

Xem Thêm...