N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Giới thiệu - Giáo Phận Kon Tum (Tiếng Anh)
(31:12:2011 |06:10 AM)
Giới thiệu Giáo Phận Kon Tum trên Ucanews (Tiếng Anh)

Xin Giới thiệu về Giáo Phận Kon Tum (Tiếng Anh).


Xin bấm vào đây.


Các Tin Khác:
Xem Thêm...