N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông báo tĩnh tâm LM tháng 9.2013
(31:08:2013 |02:32 AM)
Thông báo tĩnh tâm LM tháng 9.2013

        Kính thưa Quý Cha,


Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 09 năm 2013:


 TĨNH TÂM THEO MIỀN:


* Miền Pleiku (7 Giáo Hạt): khai mạc lúc 9g00 sáng thứ Hai ngày 02.09.2013, tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku.


* Miền Kontum (3 Giáo Hạt): khai mạc lúc 8g00 sáng thứ Ba ngày 03.09.2013, tại Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.


        Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.


* Văn phòng TGM xin Quý Cha đăng ký Lịch Giáo Phận năm 2014 (Hạn chót ngày 08.9.2013)


Lịch Giáo Phận 2014 gồm có: Lịch Việt lớn, Lịch Việt nhỏ, Lịch Bahnar lớn, Lịch Jrai lớn.


Quý Cha có thể đăng ký trên E-mail hoặc trong kỳ tĩnh tâm tháng 9 này.


VPTGM xin cám ơn Quý Cha.


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...