N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013
(23:09:2013 |08:17 PM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013

Kontum ngày 20/9/2013


Kính thưa Quý Cha,


Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha:


Tĩnh tâm linh mục tháng 10 năm 2013


* Thời gian: từ 9giờ00 sáng Thứ Năm ngày 03 tháng 10 năm 2013 đến 9giờ00 sáng Thứ Sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013.


* Địa điểm: Toà Giám Mục Kontum.


Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...