N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông báo của VPTGM
(24:11:2013 |12:27 AM)
Thông báo của VPTGM

Kontum, ngày 21.11.2013


Kính thưa Quý Cha,


Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha 2 thông báo:


1. Tĩnh tâm linh mục tháng 12.2013:


* Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 05.12.2013


* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum


* Lưu ý: Khi đi tĩnh tâm, xin Quý Cha mang theo áo Alba và dây Stola màu tím.


2. Thông báo của Ban Truyền Thông GP:


Kính thưa Quý Cha,


Quý Cha đã đăng ký mua poster dịp mừng 165 năm vừa qua. Trong dịp tĩnh tâm vừa qua, Ban Truyền Thông đã phổ biến nội dung, và cũng nói rõ tối ngày 13/11/2013 sẽ để tại TGM và quí Cha đã xin đăng ký số lượng cũng như loại tiếng (có danh sách kèm theo). Các poster đã đem về tại TGM tối 13/11 và sáng ngày 14/11, ban Truyền thông đã nhắc miệng lại cho Quý Cha trước khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa. Quý Cha nào chưa lấy poster, xin đến TGM nhận.


Vì sắp hết năm, nhà in yêu cầu thanh toán. Vậy, xin Quý Cha vui lòng thanh toán và gởi tiền càng sớm càng tốt: (30.000 đ/1 poster)


* Tại Miền Pleiku : nơi Cha  Đaminh Vinh (NT Đức An)


* Tại Miền Kontum: nơi Cha GK Sơn (TGM Kontum).


Xin chân thành cảm ơn Quí Cha.


Ban Truyền Thông GP


Linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn.


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...