N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014
(25:12:2013 |06:53 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014

Kontum ngày 24.12.2013


Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 1 năm 2014.


* Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 02.01.2014


* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum


* Khi đi tĩnh tâm, xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và dây stola màu trắng.


Kính xin Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.


Kính chúc Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Mùa Giáng Sinh An Lành, Thánh Đức.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


GPKONTUM(25/12/2013)KONTUM


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...