N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014
(07:02:2014 |07:27 AM)
Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014 của Quý Cha Quản Hạt: Kontum và Đăk Hà đến Quý Cha liên hệ.1. HẠT KONTUM:


* Thời gian: 8giờ00 sáng thứ Ba, ngày 11.02.2014


* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum


 

2. HẠT ĐĂK HÀ:


* Thời gian: 9giờ00 sáng thứ Ba, ngày 11.02.2014


* Địa điểm: Nhà Thờ Hà Moong (Cha Hường), xã Hà Moong, Đăk Hà, Kontum.


 


VPTGM


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...