N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014
(25:02:2014 |08:33 PM)

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014


Kontum ngày 26.2.2014


Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014.


* Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Hai, ngày 03.03.2014


* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum


* Khi đi tĩnh tâm, xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và dây stola màu xanh.


Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.

 


Lưu ý:


* Xin Quý Cha có tên trong danh sách sau đây, trong dịp tĩnh tâm này (hạn chót), vui lòng nộp bản báo cáo Tòa Thánh 2013 về Văn Phòng TGM, để VP tổng kết báo cáo.


1. Cha Pr Đinh Quốc Thái Bình, Bon Ma Djơng


2. Cha GB Mai Minh Mạnh, Bon Ơi Nu B


3. Cha Giuse Trần Văn Bảy, Phú Thọ


4. Cha Pr Ngô Phan Đình Phục, Hoa Lư


5.Cha Mic Nguyễn Tuấn Huy, Đức Bà Biển Hồ


6. Cha Antôn Hoàng Văn Lợi, H’Bông


7. Cha Giuse Trần Sĩ Tín, Pleikly


8. Cha Phaolô Nguyễn Đình Thi, Phú Nhơn


9. Cha Marcô Bùi Duy Chiến, Phú Quang


10. Cha P.A Phạm Ngọc Quang, Ninh Đức


11. Cha Pr Ngô Đức Trinh, Phú Túc


12. Cha Đaminh Trương Bảo Tâm, Thánh Tâm


13. Cha Giuse Nguyễn Minh Ngọc, Phú Mỹ


14. Cha Giuse Trần Minh Chính, Plei Rơngol Khop


15. Cha Pr Trần Công Minh, Kon Bơbăn


16. Cha Vs Nguyễn Thành Trung, Plei Pơđư


17. Cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc, Rơkơi


18. Cha Antôn Nguyễn Văn Binh, Tea Rơxá


19. Cha Pr Trần Quốc Hải, Klâu Rơngol.Xin cám ơn Quý Cha


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa.


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...