N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(09:04:2014 |09:52 AM)
Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận

Văn Phòng TGM xin thông báo:

1. Lễ Dầu:

- Thời gian: 5giờ30 sáng Thứ Tư, ngày 16.04.2014

- Địa điểm: Nhà Thờ Đăk Mót, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kontum.

- Xin Quý Cha tự túc mang theo áo alba và áo lễ trắng. Sau Lễ xin Quý Cha lấy Dầu tại Nhà Xứ (nhớ mang theo bình đựng dầu)

2. Nến Phục Sinh: có 3 loại: 3kg, 2,5kg và 2kg, phân phối tại Tòa Giám Mục (phòng rượu lễ)

Cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...