N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(17:04:2014 |12:04 PM)
Kính thưa Quý Cha

Theo thông lệ hàng năm, tiền cảo Thứ Sáu Tuần Thánh (Hôn Chân) xin Quý Cha gửi về cho Giáo Phận, để Giáo Phận chuyển cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: một phần lo cho công việc bác ái xã hội và một phần góp trùng tu Đất Thánh. Xin Quý Cha giải thích cho Cộng Đoàn Dân Chúa hiểu rõ việc hy sinh và chia sẻ này, để anh chị em rộng tay góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình chung của Giáo Hội.
 
* Miền Kontum: xin gửi về cho Lm Luy Nguyễn Quang Hoa, VPTGM
* Miền Pleiku: xin gửi về cho Lm TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông, Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku.
Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...