N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(27:04:2014 |07:38 AM)
Thông báo của VPTGM

Kính thưa Quý Cha,

    Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha.

1. Tĩnh tâm linh mục tháng 5/2014: sẽ tổ chức theo Giáo Hạt. Xin Quý Cha Quản Hạt chọn thời gian và địa điểm để tổ chức tĩnh tâm linh mục trong Giáo Hạt mình.

2. Tiền Thứ Sáu Tuần Thánh: xin Quý Cha báo về con số (có thể chuyển tiền sau) cho Văn Phòng trước ngày 28.4.2014.

* Miền Kontum: báo cho Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

* Miền Pleiku: báo cho Lm TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông

Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...