N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo: Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 04 & Lễ Dầu - năm 2012
(21:03:2012 |07:15 AM)
Vv Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 04.2012 & Lễ Truyền Dầu - năm 2012
 


* Thứ Tư Tuần Thánh, 04.04.2012

- 14g30: Các Linh mục Tĩnh Tâm. Xin Quý Cha gửi trước những câu hỏi thắc mắc (nố) thường gặp về giáo luật liên quan đến Hôn Nhân Gia Đình về trước cho Các Cha Giảng Phòng, để các ngài chuẩn bị câu trả lời tốt nhất có thể.

   Xin gửi về địa chỉ VP TGM tgmktum@gmail.com hoặc tgmktum@yahoo.ca
Chân thành cám ơn.


* Thứ Năm Tuần Thánh, 05.04.2012

- 05g30: Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa.
 

TL. Đức Giám Mục Giáo Phận

Văn Phòng Tòa Giám Mục thông báo
  ---------------------------------
* Cha Quản Lý thông báo: Đã có Nến Phục Sinh. Xin Quý Cha lấy nến phục sinh 2012, xin lấy nến trong dịp Tĩnh Tâm này.
Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...