N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Tĩnh Tâm Tháng 01 Năm 2013
(30:12:2012 |07:31 AM)
Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 01 năm 2013

 
TĨNH TÂM THEO MIỀN:

* Miền Kontum: khai mạc lúc 8g00 sáng thứ Năm ngày 03.01.2013, tại Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

* Miền Pleiku: khai mạc lúc 8g00 sáng thứ Sáu ngày 04.01.2013, tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku.Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.
 

VP xin cám ơn.

VPTGM.


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...