N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Về việc tĩnh tâm linh mục tháng 03 năm 2013
(01:03:2013 |08:45 AM)
Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế,  về việc tĩnh tâm linh mục tháng 03 năm 2013:

 

Thời gian: từ 9giờ00 sáng Thứ Hai ngày 04 tháng 03 năm 2013 đến 9giờ00 sáng Thứ Ba ngày 05 tháng 03  năm 2013.

Địa điểm: Toà Giám Mục Kontum.

 

Kính mời Quý Cha và Quý Thầy về tĩnh tâm đông đủ.

 

Xin lưu ý:

1. Kính xin Quý Cha chưa nộp Bảng Thống Kê báo cáo năm 2012, xin vui lòng nộp về cho Văn Phòng TGM trong dịp tĩnh tâm này.

2. Sách Kinh Phụng Vụ và sách Công Đồng đã có, xin Quý Cha đã đăng ký, đến Văn Phòng nhận.

Giá sách: * Sách Kinh PV: 980.000đ / bộ (4 cuốn + 4 bao da + cước)

                   * Sách Công Đồng: 120.000 đ / cuốn

 

 VPTGM thông báo

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa.


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...