N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thánh Lễ Giỗ Giáp 01 Năm Ngày Qua Đời Của Linh Mục Calisto Bá Năng Lý
(01:07:2014 |11:31 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh Lễ Giỗ giáp 01 năm ngày Cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ VỀ NHÀ CHA (30/06/2014)

Đức Cha Micae, Giám mục Giáo phận chủ tế cùng 13 linh mục trong giáo phận đồng tế với trên 3000 tín hữu người dân tộc tham dự Thánh Lễ  sốt sắng.

Dù mưa nặng hạt, đa phần anh em dân tộc Sêđang trong giáo xứ Kon H’Ring không ngại đến tham dự Thánh Lễ Giỗ đầu cầu nguyện cho cha xứ của mình.

Chúng tôi sẽ lên Trang Mạng Giáo phận “bài ghi nhanh” về Thánh Lễ Giỗ đầu của Cha CALISTÔ trong những ngày sắp tới.

GPKONTUM (01.07.2014) KONTUM

 

XIN KÍNH MỚI

.

THÁNH LỄ GIỖ

GIÁP 0 1 NĂM NGÀY QUA ĐỜI CỦA LINH MỤC CALISTO BÁ NĂNG LÝ

(30/06/2013 – 20/06/2014)

Tại Nhà thờ Kon H’ring – Huyện Đăk Tô – Kontum

VIDEO CLIP

Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...