N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Văn thư của Đức Giám Mục Kon Tum gửi chính quyền tỉnh Kon Tum về việc các cở sở Tôn Giáo bị đập phá, ngày 28 tháng 05 năm 2012.
(16:06:2012 |03:57 PM)
GpKt, 16.6.2012: Văn thư của Giám mục Kon Tum gửi chính quyền về việc đập phá các cơ Giáo Hội. Và Ban Truyền Thông cũng xin đăng lại thư từ Chính Quyền xin báo cáo về các cơ sở tôn giáo.

TÒA GIÁM MỤC KONTUM

Office of the Bishop - Diocese of Kontum

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam


Số 48/VT/’12/tgmkt


Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2012.


Kính gửi
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG,
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân - Tỉnh Kontum.


Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Nhiều nguồn tin cho biết ngành giáo dục Tỉnh sắp đập khu nhà Trung Tâm Tình Thương của Tòa Giám Mục Kontum tọa lạc ở 12, Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, TP Kontum, để xây Trường đào tạo sư phạm mẫu giáo! Thực hư sao? Cơ sở này, chính quyền mượn sau 1975,  Tòa Giám Mục đã gửi giấy xin lại cơ sở này nhiều lần, nhưng chính quyền cứ lần lữa. Đây không chỉ là vấn đề tài sản nhà cửa của một tập thể mà còn có tính tiêu biểu cho cả đường lối chính sách của một chế độ. Chấp nhận hay im lặng để một cơ quan phi tang một cơ sở "mượn" mà không trả cũng đồng nghĩa với tội ác! Vì thế, chúng tôi xin báo động để Ông Chủ Tịch kịp thời ngăn chặn việc làm phi pháp của một ban ngành mô phạm cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của Giáo hội chúng tôi.

Kinh nghiệm sống của Nhà thơ Van Goeth đáng cho những ai tha thiết tới tiền đồ đất nước cùng suy gẫm, “Mất tiền mất bạc mất ít! Mất danh mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”

Vâng luật tự nhiên dạy : của ai, trả người ấy! Luật Nhà Nước XHCNVN dạy sao? Các cán bố vẫn nói: "Chế độ ta không lấy của dân dù một sợi chỉ!" Còn của dùng súng đạn mà lấy thì là của gì? Trong thực tế, chính quyền địa phương vẫn “làm ngơ” và hành xử trái với những gì đã quả quyết, đã qui định. Cụ thể như Tu viện Nữ Tử Bác Ái ở số 11 Nguyễn Huệ, Kontum, đã có từ 1936, chính quyền vẫn đập phá để xây trường chuyên Nguyễn Tất Thành, trong khi các nữ tu vẫn phải đi ở đợ Nhà hưu dưỡng của các linh mục ở số 19, Nguyễn Trãi, Kontum. Còn các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng lại bị đuổi ra khỏi Tu viện của mình để sang ở nhờ Tòa Giám Mục suốt ba mươi mấy năm nay, nghĩa là thế nào? Còn cái Trung Tâm Tình Thương chính quyền  “mượn từ 1978 tới nay” chẳng lẽ nay lại chấp nhận để cho cơ quan giáo dục đập phá một cách "phản giáo dục!" sao? Dân có tai, có mắt, có đầu óc suy nghĩ. Dân vạn đại, quan nhất thời thôi! Mai kia hết chức hết quyền qu‎ý vị sẽ thấm những chân l‎ý này!

Nhân gian kể :  Có một ông nhà giàu cuối năm sai viên quản lý ra chợ sắm sửa những gì còn thiếu. Được biết viên quản l‎ý ra chợ hô tha hết nợ cho mọi người! Ông chủ hỏi: "Sao lại làm thế?" Viên quản lý thưa: "Thưa Ông, nhà mình có đủ mọi thứ rồi! Vàng bạc, lụa là, cơm gạo có dư giả! Chỉ còn thiếu CÁI NGHĨA! Nên tôi đã nhân danh Ông mà tha nợ cho hết mọi người!”. Sau một thời gian, ông nhà giàu bị sạt nghiệp, đi tới đâu Ông cũng được có người đón tiếp! Đây mới là kế lâu dài "hy sinh đời bố, cũng cố đời con"! Đây mới là tấm gương sáng cho các viên chức chính quyền suy gẫm và hành xử cho "ích quốc lợi dân" để khi "về nghỉ" "lòng vẫn an"!

Thêm một chuyện giữa Ông cán bộ Tôn Giáo và chúng tôi tại một cơ quan. Hôm đó, có cả Linh mục Tổng Đại Diện và Linh Mục Giám đốc chủng viện cũng có mặt. Vấn đề đặt ra là tài xế hay chiếc ôtô cán chết người phải trách nhiệm bồi thường và ở tù? Ông cán bộ bảo thì bảo “Tài xế, chứ cái xe nó biết gì mà bắt nó ở tù!”;  còn “chúng tôi” thì cứ nói ngang "cái xe nó tông và đè chết người, cái xe phải bồi thường và ở tù, chứ tài xế đâu có đè chết người; không thể bắt tài xế bồi thường và ở tù được (!) Cuối cùng chúng tôi “đành chịu thua" (!) và "phải khiêm tốn thừa nhận là Ông cán bộ Tôn Giáo nói có lý"(!). Có thế, chúng tôi mới nhờ ngài cán bộ đó về thưa với các cấp chính quyền trả lại cho giáo hội Nhà thờ Hiếu Đạo, Nhà Yao phu Cuenot, Tu viện nữ tử bác ái, Tu viện Kim Phước và các tài sản khác! Tội nghiệp các cơ sở đó "chúng có biết gì đâu" mà phải ròng rã suốt bao năm tháng tù tội! Còn giáo dân và các nữ tu, hơn 30 năm rồi", tới giờ này, vẫn phải đi lễ ké, vẫn phải ở nhờ ở đợ. Chưa an cư, làm sao lạc nghiệp nổi?!

   
Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Sống trong một xã hội còn bao việc to lớn phải làm mà cứ nói tới vấn đề tài sản là một bất đắc dĩ! Chúng tôi xác tín: "Của đời chóng qua, con người chóng chết!;  “Mất tiền mất của mất ít! Mất danh mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”. Nhưng, ở đây không chỉ là vấn đề tài sản của cải mà là công bằng và công lý, là lòng dân và quyền lợi của dân, là luật pháp và hạnh phúc của con người! Khi lòng dân chưa yên, thì bao việc lớn cũng vẫn hóa nhỏ!? Nói vì dân, do dân, bởi dân mà không sống và hành xử đúng như thế là phản bội. Đồng loã hoặc im lặng không lên tiếng phản đối những việc làm sai trái của cán bộ là góp phần vào việc làm hại xã hội. Kể lại 2 câu chuyện trên đây, để Ông Chủ Tịch hiểu cho nỗi khổ của dân có đạo bấy lâu nay, hiểu cho nỗi lòng của những người được đặt lên phục vụ dân, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân. Chúng tôi không xin ân huệ, chỉ mong được đối xử công bằng của một người dân "có quyền sống đàng hoàng" trong xã hội có pháp luật đàng hoàng! Và cũng chỉ mong mọi sự việc được giải quyết trong tinh thần tôn trọng sự thật, công bằng và yêu thương.

Trân trọng,


+ Micae Hoàng Đức Oanh

    Giám Mục Giáo Phận Kontum
* Bản sao đồng kính gửi:
UBMTTQVN Tỉnh Kontum.
Sở Công An Tỉnh Kontum.
Sở Nội Vụ (Ban Tôn Giáo).
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Kontum.
UBND P.Thống Nhất.
Lưu VP/TGM.==============================================* Hồi âm thư xin thống kê cơ sở thờ tự tại Tỉnh Kontum:UBND TỈNH KON TUM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ NỘI VỤ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    số: 811/SNV-TG                                          
                                                                           Kon Tum, ngày 11 tháng 6 năm 2012
Về hệ thống thông tin chức sắc, cở sở thờ
tự các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh.
Kính gửi: Tòa Giám mục Kon Tum

Sở Nội vụ tiến hành hệ thống thông tin về số lược chức sắc, cở sở thờ tự các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; để có đầy đủ thông tin nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị tổ chức tôn giáo thống kê theo biểu mẫu đính kèm và gửi biểu mẫu thống kê về Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2012.

Đề nghị các tổ chức tôn giáo quan tâm thực hiện.

                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                        Phó Giám đốc
                                                                                      Phạm Văn Long

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT.TG

======================================================
Tên Tổ chức tôn giáo ……………………………………………………………..

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ THỜ TỰ

(kèm theo hình ảnh của cơ sở thờ tự)


Xã / phường / thị trấn ………………………………………………………..
Huyện ………………………………………………………………………..
Tỉnh ………………………………………………………………………….


1. Tổ chức tôn giáo ………………………………………………………………….
2. Hệ phái……………………………………………………………………………..
3. Tên cơ sở thờ tự:
- Tên thường gọi ………………………………………………………………….
- Tên gọi theo tôn giáo………………………………………………………………….
- Tên gọi khác (nếu có)…………………………………………………………………
4. Địa chỉ:
- Thôn, làng………………………………………………………………….
- Xã / phường …………………………… Huyện……………………………
- Tỉnh………………………………………………………………….
5. Năm xây dựng………………………………………………………………….
6. Trùng tu, tôn tạo cơ sở thờ tự:
- Số lần trùng tu, tôn tạo………………………………………………………
- Lần trùng tu, tôn tạo gần nhất, năm………………………………………
- Tổng kinh phí trùng tu, tôn tạo lần gần nhất (VND)…………………………
(số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………)
7. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên xây dựng………………………………………
8.Tên tổ chức, cá nhân đứng tên sử dụng hiện nay…………………………………
9. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên quản lý hiện nay………………………………
- Họ và tên người quản lý trực tiếp………………………………………
- Tên gọi trong tôn giáo………………………………………
- Phẩm trật hiện nay trong tôn giáo………………………………………
- Năm bắt đầu tham gia hoạt động tôn giáo………………………………………
- Nguyên quán……………………………………………………..
- Tuổi đời ……………………… Tuổi đạo …………………….
10. Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất đang sử dụng (m2) …………………………, trong đó:
+ Diện tích đất trong khuôn viên ………………………
+ Diện tích đất ngoài khuôn  viên ………………………
- Diện tích đất đã được cấp GCNQSD đất (m2)………………………………………
Giấy CNQSD đất số ……………………. Cấp ngày………tháng……..năm…………
- Diện tích đất chưa được cấp GCNQSD đất (m2)…………………………………
11. Kiến trúc cơ sở thờ tự:
- Kiên cố           
- Bán kiên cố      
- Nhà tạm          
12. Các hạng mục và diện tích xây dựng của các hạng mục:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
13. Hiện trạng cơ sở thờ tự:
- Đang sử dụng bình thường     
- Không sử dụng được        
14. Cơ sở thờ tự đã được nhà nước xếp hạng di tích (nếu có):
- Di tích lịch sử            
- Di tích văn hóa            
- Di tích lịch sử văn hóa        
- Di tích kiến trúc nghệ thuật    
- Di tích khảo cổ            
- Cấp công nhận:
    + Cấp trung ương        
    + Cấp tỉnh            
15. Chức sắc, nhà tu hành hiện đang có hộ khẩu thường trú tại cơ sở thờ tự:
(kèm theo danh sách trích ngang)
Số lượng (người) …………………………, trong đó: Nam ……… Nữ ……….
16. Chức sắc, nhà tu hành hiện đang tạm trú tại cơ sở thờ tự: (kèm theo danh sách trích ngang)
Số lượng (người) …………………………, trong đó: Nam ……… Nữ ……….
17. Số lượng tín đồ sinh hoạt tại cơ sở thờ tự:
- Số lượng (người) ………………., trong đó: Nam ……… Nữ ……….
    + Số tín đồ có tên trong sổ đạo ……………….
    + Số tín đồ sinh hoạt thường xuyên ………………..
    + Số tín đồ sinh hoạt không thường xuyên ………………..
18. Các lễ hội lớn hàng năm và thời gian tổ chức tại cơ sở thờ tự:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

   Kontum ngày ………tháng …………. năm 2012
Xác nhận của người đứng đầu cơ sở thờ tự
(ký, ghi rõ họ, tên) 
================================================

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHỨC SẮC TÔN GIÁO
(Áp dụng đối với chức sắc hiện có của các tổ chức tôn giáo đã được công nhận)


ảnh 4x6

Tỉnh / thành phố: ………………… Huyện / Quận / Thị xã …………………
Xã / Phường / Thị trấn ………………………………………..
I. Thông tin cá nhân
1. Họ và tên ………………………………………….. Nam (nữ) ………………….
2. Sinh ngày ………….tháng …………..năm ……………
3. Nguyên quán:
Xã / Phường / Thị trấn …………………….Huyện / Quận / Thị xã …………………
Tỉnh / thành phố: …………………………………
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
Xã / Phường / Thị trấn …………………….Huyện / Quận / Thị xã …………………
Tỉnh / thành phố: …………………………………
5. Dân tộc ………………………………… Quốc tịch …………………………….
6. Chứng minh nhân dân số ………………………… do công an tỉnh, thành phố …………………………
                                                                     cấp ngày ……….. tháng…………năm………….
7. Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại …………………………………….. fax………………………….
Email ………………………………………….
8. Quan hệ trong gia đình: (Bố, mẹ đẻ, anh chị em ruột)
Quan hệ    Họ và tên    Năm sinh    Nghề nghiệp, nơi ở hiện nay, thành viên tổ chức tôn giáo
Bố mẹ đẻ
Bố           
Mẹ           
Anh chị em ruột
           
           
           
           
           
           
           
           
9. Sức khỏe hiện tại ………………………………………………
10. Trình độ học vấn (ghi trình độ cao nhất)……………………………………
11. Trình độ ngoại ngữ………………………………………………
12. Trình độ tin học………………………………………………
II. Thông tin hoạt động tôn giáo
13. Tên gọi theo tôn giáo …………………………………………..
14. Tên tổ chức tôn giáo …………………………………………..
15. Hệ phái …………………………………………..
16. Chức vụ hiện nay trong tổ chức tôn giáo ……………………………………….
Năm phong chức …………………………………………..
17. Phẩm sắc hiện nay trong tôn giáo …………………… năm phong sắc ………
18. Năm bắt đầu tham gia hoạt động tôn giáo …………………….
19. Đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo:
- Sơ cấp và tương đương:             Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp …………………………….………………………………….
- Trung cấp và tương đương:            Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp ……………………………………………………………….
- Cao đẳng và tương đương:            Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp …………………………….
- Đại học và tương đương                    Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp …………………………….………………………………….
-Thạc sỹ:                         Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp …………………………….………………………………….
- Tiến sỹ:                        Năm tốt nghiệp ………………
Nơi tốt nghiệp …………………………….………………………………….
- Các hình thức đào tạo khác: ……………………………………………………….
Thời gian đào tạo ..……………. Nơi đào tạo ………………………………………
Năm tốt nghiệp (hoặc hoàn thành chương trình đào tạo) ………………………….
20. Quá trình hoạt động tôn giáo ở trong nước:
Từ ngày, tháng, năm
Đến ngày, tháng, năm    Nội dung hoạt động    Ở đâu
       
       
       
       
       
       
       
       
21. Quá trình tu học và hoạt động tôn giáo ở nước ngoài (có thời gian từ đủ 1 năm trở lên)
Từ ngày, tháng, năm
Đến ngày, tháng, năm    Nội dung hoạt động    Tên nước đến
       
       
       
       
       
22. Tham gia các hoạt động xã hội (nếu có)
Từ ngày, tháng, năm
Đến ngày, tháng, năm    Tên cơ quan,
tổ chức tham gia    ở đâu
       
       
       
       
       

III. Các thông tin khác
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………ngày………..tháng…………năm……….
              Người kê khai
                    (ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND                             Ban tôn giáo Tỉnh/Thành phố …………
Xã (Phường,Thị trấn) …………..                              (ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)

Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...