N, 00-00-2011   00 :00:00
Cáo Phó và Sơ Lược Tiểu Sử Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Vừa Qua Đời
(10:05:2017 |06:03 PM)
Để hiểu được một linh mục sống chết với lý tưởng của mình như thế nào, trước mắt chúng tôi xin ghi vài đường dẫn để quí vị có thể cập nhật, tìm hiểu, và cảm nhận tâm hồn của một đời vị linh mục thừa sai của những người phong cùi được Chúa dẫn dắt qua mọi nẻo đường ƠN GỌI THỪA SAI CHO NGƯỜI PHONG như thế nào. Tạ Ơn Chúa.

Văn Phòng TGM xin kính báo:


“Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”


CÁO PHÓ


Giáo Phận Kon Tum, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn CM


và Tang quyến kính báo:


Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM


Sinh ngày: 07.09.1955


Rửa tội và Thêm Sức ngày 15 tháng 05 năm 1994


Nhập dòng: 01.10.1994


Vào Nhà Tập: 01.10.1996


Quyết Tâm (Khấn lần đầu): 01.10.1997


Khấn trọn: 25.08.2001


Phó Tế: 25.06.2002


Linh mục: 25.03.2003


đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum


Được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 18 phút, ngày 10.05. 2017,


Tại Nhà Sài Gòn (Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn – Phụ Tỉnh Việt Nam)


Số 479/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM


Hưởng thọ: 62 tuổi.


Nghi thức Nhập Quan lúc 17 giờ 00, ngày 11.05.2017


Tại Nhà Sài Gòn, 179/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM


Viếng linh cữu tại Hội Trường nhà xứ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)


Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 00, Thứ Bảy ngày 13.05.2017


Tại Nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)


Hỏa táng tại Nhà Hỏa Táng Bình Hưng Hòa (Tp. HCM).


Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô.


R.I.P.


— 0 —


Để hiểu được một linh mục sống chết với lý tưởng của mình như thế nào, trước mắt chúng tôi xin ghi vài đường dẫn để quí vị có thể cập nhật, tìm hiểu, và cảm nhận tâm hồn của một đời vị linh mục thừa sai của những người phong cùi được Chúa dẫn dắt qua mọi nẻo đường ƠN GỌI THỪA SAI CHO NGƯỜI PHONG như thế nào. Tạ Ơn Chúa.


Với tâm tình cá nhân, nhiều lần tiếp xúc với Cha Augustinô khi Ngài còn sống trên cánh đồng truyền giáo Kontum, nay lòng bảo lòng tôi “đến với Ngài xin Ngài cầu nguyện cho tôi trở nên linh mục thừa sai cho người nghèo như Ngài”.


Có phải là dấu chỉ của Chúa hay không mà Cha AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM


vừa qua đời đúng ngày 10/5: KÍNH THÁNH DA-MI-EN. GpkT: Ngày Phong Cùi.


Có nên chăng nơi Ngài phục vụ cho đến suốt đời Ngài tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy,


tỉnh Kon Tum, có một chương trình cụ thể nào để tiếp nối sự nghiệp Ơn Gọi của ngài?:


Đường dẫn : 1/ LINH MỤC BÁC SĨ AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG


                  2/ BÁC SĨ PHẬT GIÁO TRỞ THÀNH LINH MỤC


GPKONTUM (11/05/2017) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(23:02:2018 | 08:42 PM)
Phỏng Vấn Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Vào Ngày 20 Tháng 05 Năm 2008
(23:02:2018 | 08:41 PM)
Phỏng Vấn Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Vào Ngày 20 Tháng 05 Năm 2008
(22:02:2018 | 11:23 PM)
Hiệp Lời Cầu Nguyện Cho Cha Phaolô Phan Huy Dũng
(22:02:2018 | 11:19 PM)
Tỏa Sáng Trên Núi
(18:02:2018 | 10:28 PM)
Hướng Truyền Giáo Của Thánh Giám Mục Stêphanô Cuênot Thể
(16:02:2018 | 07:13 PM)
Chương Trình Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm Để Gặp Gỡ, Chia Sẻ Trong Tình Huynh Đệ
(14:02:2018 | 06:34 AM)
Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn Chúa Hiển Linh Miền Gia Lai
(14:02:2018 | 06:30 AM)
Cáo Phó: Bà Cố Brigit Khep
(13:02:2018 | 11:29 PM)
Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Hoàng Yên - Giao Phận KonTum
(13:02:2018 | 11:26 PM)
Mùa Chay Thiết Lập Bình An
(13:02:2018 | 08:07 AM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Linh Mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn Và Vợ Chồng Anh Bằng Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Tại Huyện Kon Plong Tinh Kontum
(13:02:2018 | 08:06 AM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Linh Mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn Và Vợ Chồng Anh Bằng Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Tại Huyện Kon Plong Tinh Kontum
(13:02:2018 | 08:02 AM)
Phong Cùi
(10:02:2018 | 07:25 AM)
Thể Lệ Cuộc Thi: Hoa Núi Rừng IV 2018
(10:02:2018 | 07:20 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Dịp Tất Niên Tại Tòa Giám Mục Kontum
(07:02:2018 | 06:30 PM)
Thư Mùa Chay
(07:02:2018 | 06:19 PM)
Danh Sách Tác Phẩm Được Xuất Bản Tại Nhà In Trường Cuenot, Giáo phận Kontum
(07:02:2018 | 07:14 AM)
Một Số Tác Phẩm Của Các Vị Thừa Sai (MEP) Liên Quan Đến Các Tài Liệu Nghiên Cứu Tây Nguyên
(04:02:2018 | 07:09 AM)
Đức Thánh Cha Lên Án Nạn "Cho Vay Ăn Lãi Cắt Cổ”
(04:02:2018 | 07:02 AM)
60 Năm Hồng Ân Cuộc Họp Mặt Gia Đình Piô X năm 2018 tại TTMV Giáo phận Đà Lạt

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây