N, 00-00-2011   00 :00:00
Cáo Phó và Sơ Lược Tiểu Sử Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM Vừa Qua Đời
(10:05:2017 |06:03 PM)
Để hiểu được một linh mục sống chết với lý tưởng của mình như thế nào, trước mắt chúng tôi xin ghi vài đường dẫn để quí vị có thể cập nhật, tìm hiểu, và cảm nhận tâm hồn của một đời vị linh mục thừa sai của những người phong cùi được Chúa dẫn dắt qua mọi nẻo đường ƠN GỌI THỪA SAI CHO NGƯỜI PHONG như thế nào. Tạ Ơn Chúa.

Văn Phòng TGM xin kính báo:


“Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”


CÁO PHÓ


Giáo Phận Kon Tum, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn CM


và Tang quyến kính báo:


Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM


Sinh ngày: 07.09.1955


Rửa tội và Thêm Sức ngày 15 tháng 05 năm 1994


Nhập dòng: 01.10.1994


Vào Nhà Tập: 01.10.1996


Quyết Tâm (Khấn lần đầu): 01.10.1997


Khấn trọn: 25.08.2001


Phó Tế: 25.06.2002


Linh mục: 25.03.2003


đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum


Được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 18 phút, ngày 10.05. 2017,


Tại Nhà Sài Gòn (Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn – Phụ Tỉnh Việt Nam)


Số 479/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM


Hưởng thọ: 62 tuổi.


Nghi thức Nhập Quan lúc 17 giờ 00, ngày 11.05.2017


Tại Nhà Sài Gòn, 179/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM


Viếng linh cữu tại Hội Trường nhà xứ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)


Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 00, Thứ Bảy ngày 13.05.2017


Tại Nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)


Hỏa táng tại Nhà Hỏa Táng Bình Hưng Hòa (Tp. HCM).


Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô.


R.I.P.


— 0 —


Để hiểu được một linh mục sống chết với lý tưởng của mình như thế nào, trước mắt chúng tôi xin ghi vài đường dẫn để quí vị có thể cập nhật, tìm hiểu, và cảm nhận tâm hồn của một đời vị linh mục thừa sai của những người phong cùi được Chúa dẫn dắt qua mọi nẻo đường ƠN GỌI THỪA SAI CHO NGƯỜI PHONG như thế nào. Tạ Ơn Chúa.


Với tâm tình cá nhân, nhiều lần tiếp xúc với Cha Augustinô khi Ngài còn sống trên cánh đồng truyền giáo Kontum, nay lòng bảo lòng tôi “đến với Ngài xin Ngài cầu nguyện cho tôi trở nên linh mục thừa sai cho người nghèo như Ngài”.


Có phải là dấu chỉ của Chúa hay không mà Cha AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM


vừa qua đời đúng ngày 10/5: KÍNH THÁNH DA-MI-EN. GpkT: Ngày Phong Cùi.


Có nên chăng nơi Ngài phục vụ cho đến suốt đời Ngài tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy,


tỉnh Kon Tum, có một chương trình cụ thể nào để tiếp nối sự nghiệp Ơn Gọi của ngài?:


Đường dẫn : 1/ LINH MỤC BÁC SĨ AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG


                  2/ BÁC SĨ PHẬT GIÁO TRỞ THÀNH LINH MỤC


GPKONTUM (11/05/2017) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(22:08:2017 | 08:06 AM)
Ngày Họp Mặt Tháng 9.2017: Theo Giáo Hạt
(22:08:2017 | 07:51 AM)
ĐTC Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế Về Việc Dạy Giáo Lý 2017
(22:08:2017 | 07:43 AM)
Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội Phan Thiết Tham Dự Khóa Thường Huấn Hè 2017
(19:08:2017 | 08:06 AM)
Ứng Dụng Laudato Si Vào Đời Sống Trong Giáo phận
(18:08:2017 | 04:15 PM)
8 Thầy Phó Tế Cho Thiên Chức Linh Mục Sắp Tới
(18:08:2017 | 04:08 PM)
Đức Tin Làm Cho Sống
(13:08:2017 | 10:17 PM)
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Bà Cố Maria
(13:08:2017 | 10:12 PM)
Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng III Năm 2017 – Giáo Phận Kontum
(11:08:2017 | 09:40 PM)
Bế Tắc Trong Đức Tin
(11:08:2017 | 09:37 PM)
Hội Trại Sinh Viên Công Giáo 2017- Giáo Phận Kontum
(11:08:2017 | 09:34 PM)
115 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thuộc Tỉnh Dòng Hà Nội Dự Khóa Tập Huấn Hè 2017
(11:08:2017 | 02:13 AM)
Tập San Hoa Núi Rừng III Năm 2017
(11:08:2017 | 02:10 AM)
Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng III Năm 2017
(11:08:2017 | 01:55 AM)
Vài Nhận Xét Và Đúc Kết Cuộc Thi Hoa Núi Rừng III Năm 2017
(05:08:2017 | 05:58 PM)
Lương Thực
(05:08:2017 | 05:55 PM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prông 29.07.2017
(05:08:2017 | 05:52 PM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum 3.8.2017 - Phần II
(04:08:2017 | 12:09 AM)
Thánh Lễ Tiên Khấn Lần Đầu Của 11 Yă Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum
(04:08:2017 | 12:04 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ – 3.08.2017
(03:08:2017 | 06:38 AM)
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây