N, 00-00-2011   00 :00:00
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum
(21:10:2014 |09:31 AM)
Giám Mục hiệu toà GADARA

 

giam muc Kontum

Giámmục hiệu toà GADARA,

Giámmục Ðại Diện Tông Toà Kontum: 23.06.1933 - 16.07.1940

(Postvicaire apostolique du Vicariat de Kontum).

*Sinh : 07.01..1867, tại BesanCon Doubs, Pháp.

*Gia nhập chủng viện MEP : 08.09.1886.

*Thụ phong linh mục : 28.09.1890.

*Sang Việt Nam : 30.11.1890 - 01.01.1890.

*Lên vùng Kontum : 1892.

Dântộc vùng Kontum gọi ngài là : Bok Phưk.

*Bề trên thứ 6 vùng Truyền Giáo Kontum : 1924 - 23.01.1933.

*Tấn phong Giám mục: 23.06.1933, do Ðức Giám mục Colomban Dreyer,OFM (khâm sứ Toà Thánh) chủ phong, tại nhà thờ Chánh ToàKontum.

*Khẩu hiệu Giám mục: "SURSUM CORDA" : Con nâng tâm hồn lên(Ps. 24,1).

*Khai sáng Hội Thừa Sai Kontum : 11.11.1933.

*Thiết lập Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 17.07.1934.

*Qua đời : 16.7.1940 tại trường Cuénot (Tòa Giám Mục lúcbấy giờ). Thọ 73 tuổi, an táng tại Mã Thánh Ðịa Phận Kontum.

*Cải táng : 11.1984 về nghĩa trang mới.

*Giám mục tiên khởi Giáo Phận. Kontum.


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(05:03:2019 | 04:02 AM)
Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2019 Của ĐTC
(02:03:2019 | 09:26 AM)
Sang Bờ Bên Kia : Tầm Nhìn Của Người Lãnh Đạo Mục Vụ
(02:03:2019 | 09:22 AM)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Trả Lời Phỏng Vấn Sau Khi Dự Hội Nghị Về Bảo Vệ Trẻ Em
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
(02:03:2019 | 09:12 AM)
Hòa Lan -Khí Cụ Bình An
(27:02:2019 | 07:03 AM)
Xin Hãy Về Kơ Xâm
(24:02:2019 | 08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 | 08:42 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
(22:02:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân, Giáo Hạt Kontum
(22:02:2019 | 07:48 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53
(16:02:2019 | 06:08 AM)
Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Đăk Tân Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
(16:02:2019 | 05:14 AM)
Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 35 (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(12:02:2019 | 03:08 AM)
Về Kơ-xâm Nhớ Người
(10:02:2019 | 06:16 PM)
Chương Trình Vatican News
(10:02:2019 | 06:11 PM)
Con Thuyền Truyền Giáo
(05:02:2019 | 06:40 AM)
ĐTC Đã Được Chính Thức Chính Phủ Liên Minh Emirati Đón Tiếp Tại Phủ Tổng Thống

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây