N, 00-00-2011   00 :00:00
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot)
(21:10:2014 |09:43 AM)
Khẩu hiệu Giám Mục: "FAC ME CRUCE INEBRIARI"

 

giam muc Kontum

* Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, Besau�on, Pháp.

*Thụ phong Linh Mục : 24.09.1825.

*Gia nhập MEP : 23.06.1827.

*Ðến Ðịa Phận Ðàng Trong : 27.05.1829.

*Tấn phong Giám mục phó kế vị Ðịa Phận Ðàng Trong, Giám mụchiệu toà Métellopolis : 03.05.1835 do Ðức Giám Mục JB. LouisTaberd Từ, chủ phong tại Singapore.

-Châm ngôn: Tất cả nhờ Thánh Giá.

*Khẩu hiệu Giám Mục: "FAC ME CRUCE INEBRIARI"

Hãylàm cho tôi say mê Thánh Giá

(StalatMater, 17).

*Giám mục đại diện tông toà Ðàng Trong (Vic. Ap. De Cochainchine): 31.07.1840 -17.05.1844.

*Giám mục đại diện tông toà Ðông Ðàng Trong : 17.05.1844 -14.11.1861.

SaiThầy Sáu FX. Nguyễn Do lên Kontum : 1848. Bị bắt tại nhà bà Madeleine Huỳnh Thị Lưu, tại Vĩnh Thạnh Lạc Ðiền T. Bình Ðịnh :28.10.1861.

*Tử Ðạo trong nhà tù Bình Ðịnh: 14.11.1861, thọ 59 tuổi.

*Quật mộ thả trôi biển: 14.01.1862.

(Lecorps st exhumé et jelé à lamer).

*ÐGH Lê-ô XIII phong lên bậc đáng kính (vénérable) 13.01.1899.

*ÐGH Pi-ô X phong lên bậc chân phúc (Béatification) 02.05.1909.

*ÐGH Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thánh 19.06.1988. "ÐấngKhai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên kontum".

*Giám mục 10 Ðịa Phận Ðàng Trong : 1840.

*Giám mục tiên khởi Ðịa Phận Ðông Ðàng Trong : 1844


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(05:03:2019 | 04:02 AM)
Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2019 Của ĐTC
(02:03:2019 | 09:26 AM)
Sang Bờ Bên Kia : Tầm Nhìn Của Người Lãnh Đạo Mục Vụ
(02:03:2019 | 09:22 AM)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Trả Lời Phỏng Vấn Sau Khi Dự Hội Nghị Về Bảo Vệ Trẻ Em
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
(02:03:2019 | 09:12 AM)
Hòa Lan -Khí Cụ Bình An
(27:02:2019 | 07:03 AM)
Xin Hãy Về Kơ Xâm
(24:02:2019 | 08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 | 08:42 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
(22:02:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân, Giáo Hạt Kontum
(22:02:2019 | 07:48 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53
(16:02:2019 | 06:08 AM)
Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Đăk Tân Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
(16:02:2019 | 05:14 AM)
Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 35 (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(12:02:2019 | 03:08 AM)
Về Kơ-xâm Nhớ Người
(10:02:2019 | 06:16 PM)
Chương Trình Vatican News
(10:02:2019 | 06:11 PM)
Con Thuyền Truyền Giáo
(05:02:2019 | 06:40 AM)
ĐTC Đã Được Chính Thức Chính Phủ Liên Minh Emirati Đón Tiếp Tại Phủ Tổng Thống

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây