N, 00-00-2011   00 :00:00
70 Năm Nhìn Lại
(12:09:2017 |02:56 AM)
Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938

70 NĂM NHÌN LẠI


Bước tiến của THIẾU NHI THÁNH THỂ (TNTT) Việt Nam và giáo phận Kontum xuất phát từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (Apostolat de la prière), có nguồn gốc bên Pháp từ năm 1865 với mục đích bảo vệ tâm hồn các thanh thiếu nhi trước phong trào tục hóa đanglan tràn trong xã hội thời bấy giờ.


Năm 1929, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể (Croisade Eucharistique, thành lập năm 1917 tại Pháp) – một ngành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) đưa vào Việt Nam. Hội Nghĩa Binh Thánh Thể đã nhanh chóng lan rộng đến các giáo phận trong nước Việt Nam vào những năm 1930-1940 của thế kỷ trước.


Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938[1]. Đây là tiếp nối truyền thống sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su và Bí Tích Thánh Thể, được các Yao Phu tuyên hứa trước khi chính thức vào Hội Yao phu[2] và được phổ biến trong các buôn làng và sau này Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được đón nhận vào địa phận Kontum.


Từ năm 1937, các linh mục đã quan tâm giáo dục đức tin cho giới trẻ, nhất là tại lớp học giáo lý của họ đạo và buôn làng. Cha Alberty Hiền đã đem tinh thần cầu nguyện vào giáo xứ Tân Hương của Ngài, lấy Hội Tông đồ Cầu nguyện dành cho giới trẻ làm khung sinh hoạt, đào tạo đức tin trong các lớp giáo lý và đã lan rộng đến nhiều địa sở[3], tiền thân cho phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể. Vào năm 1945 Nghĩa Binh Thánh Thể đã lan rộng trong hầu hết địa sở, họ đạo kinh cũng như dân tộc. Đức Giám mục chính thức phê chuẩn Nghĩa Binh Thánh Thể và đã bổ nhiêm cha Simon NGUYỄN DIỆN hiện Tổng Đại Diện (1945), Đại Diện Thừa Ủy (1946-1954) làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc*[4] Nghĩa Binh Thánh Thể của địa phận (1946)[5]. Năm 1957[6] Nghĩa Binh Thánh Thể được đổi thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Từ năm 1966, nhiều đoàn thể thuộc giới trẻ sinh hoạt tại địa phận, được gọi theo phong cách “giới trẻ nhiệt huyết hăng say”. Các đoàn thể giới trẻ nở rộ như phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công…và mỗi giáo xứ đã chọn KHUNG ĐOÀN THỂ để phục vụ trong việc giáo dục đức tin, đào tạo nhân bản thích hợp giới trẻ và hướng dẫn giáo lý cho thiếu nhi trong giáo xứ mình.


Sau năm 1975, một thời gian dài, các lớp giáo lý trong giáo xứ vẫn luôn được duy trì. Nhưng do biến cố thời cuộc, Thiếu Nhi Thánh Thể âm thầm giữ căn tính nguyên chất của “Hội Cầu Nguyện” trong sinh hoạt: siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ và phụ trách dạy các lớp giáo lý trong giáo xứ.


Thiếu Nhi Thánh Thể địa phận âm thầm đồng hành trong việc dạy các lớp giáo lý. Những sinh hoạt khác nhằm đào tạo nhân bản, tinh thần đồng đội, làm chứng nhân trong môi trường lớp trẻ đã được Cha Micae Võ Sự, Tuyên Úy Liên Đoàn điều động. Năm 2006, Đức Cha Micae chính thức bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Đắc làm Tuyên Úy Liên đoàn của Hội Thiếu Nhi Thánh Thể sau khi cha Micae Võ Sự qua đời (05/04/2006).


[1] La Mission des Pays Mois, năm 1937.

[2] Xem Luật Yao Phu và Hlabar Tơbang năm 1914

[3] Xem nguyệt sang Échos năm 1938.

[4] * linh mục Tuyên Úy

[5] Xem Échos năm 1946 và 1949.

[6] Xem phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc


XIN KÍNH MỜI


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(29:06:2018 | 08:45 PM)
Thiên Chúa Là Nguồn Sự Sống
(26:06:2018 | 04:58 AM)
ĐTC Kêu Gọi Bênh Vực Sự Sống Chưa Sinh Ra Và Mạng Sống Người Nghèo
(23:06:2018 | 01:29 AM)
Bản Tin Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”
(20:06:2018 | 07:43 AM)
Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh "Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
(19:06:2018 | 05:37 PM)
Đức Thánh Cha Lên Án “Loại Truyền Thông Vu Khống”
(19:06:2018 | 02:18 AM)
Trực Tiếp Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(19:06:2018 | 02:09 AM)
Đêm Tạ Ơn Cùng Các Thánh Tổ Tử Đạo Việt Nam Tại Gx. Hoàng Yên - Gp. Kon Tum
(14:06:2018 | 06:24 PM)
Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Của Cha Chánh Xứ Đaminh Trương Bảo Tâm
(14:06:2018 | 06:02 PM)
Phỏng Vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng Ân Thánh Nhạc
(14:06:2018 | 05:57 PM)
Sứ Điệp ĐTC Phanxicô Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần II (18.11.2018)
(14:06:2018 | 05:48 PM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa Và Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
(14:06:2018 | 05:47 PM)
Cáo Phó: Nữ Tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nhiễu
(09:06:2018 | 07:43 AM)
Phỏng Vấn Cha Đa-minh Trường Bảo Tâm Chính Xứ Gx. Thăng Thiên
(07:06:2018 | 03:20 AM)
Hội Trại Liên đoàn TNTT Giáo Phận Kon Tum
(07:06:2018 | 03:18 AM)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Tại GX. Phương Nghĩa - GP. Kon Tum
(05:06:2018 | 06:27 AM)
Đức Thánh Cha Tiếp Phái Đoàn Tin Lành Luther Đức
(02:06:2018 | 01:17 AM)
Thư Năm Thánh Tử Đạo
(02:06:2018 | 01:14 AM)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
(30:05:2018 | 05:49 PM)
Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Hòa Phú Giáo Phận Kontum
(25:05:2018 | 03:59 AM)
Thư Công Bố Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây