N, 00-00-2011   00 :00:00
70 Năm Nhìn Lại
(12:09:2017 |02:56 AM)
Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938

70 NĂM NHÌN LẠI


Bước tiến của THIẾU NHI THÁNH THỂ (TNTT) Việt Nam và giáo phận Kontum xuất phát từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (Apostolat de la prière), có nguồn gốc bên Pháp từ năm 1865 với mục đích bảo vệ tâm hồn các thanh thiếu nhi trước phong trào tục hóa đanglan tràn trong xã hội thời bấy giờ.


Năm 1929, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể (Croisade Eucharistique, thành lập năm 1917 tại Pháp) – một ngành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) đưa vào Việt Nam. Hội Nghĩa Binh Thánh Thể đã nhanh chóng lan rộng đến các giáo phận trong nước Việt Nam vào những năm 1930-1940 của thế kỷ trước.


Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938[1]. Đây là tiếp nối truyền thống sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su và Bí Tích Thánh Thể, được các Yao Phu tuyên hứa trước khi chính thức vào Hội Yao phu[2] và được phổ biến trong các buôn làng và sau này Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được đón nhận vào địa phận Kontum.


Từ năm 1937, các linh mục đã quan tâm giáo dục đức tin cho giới trẻ, nhất là tại lớp học giáo lý của họ đạo và buôn làng. Cha Alberty Hiền đã đem tinh thần cầu nguyện vào giáo xứ Tân Hương của Ngài, lấy Hội Tông đồ Cầu nguyện dành cho giới trẻ làm khung sinh hoạt, đào tạo đức tin trong các lớp giáo lý và đã lan rộng đến nhiều địa sở[3], tiền thân cho phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể. Vào năm 1945 Nghĩa Binh Thánh Thể đã lan rộng trong hầu hết địa sở, họ đạo kinh cũng như dân tộc. Đức Giám mục chính thức phê chuẩn Nghĩa Binh Thánh Thể và đã bổ nhiêm cha Simon NGUYỄN DIỆN hiện Tổng Đại Diện (1945), Đại Diện Thừa Ủy (1946-1954) làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc*[4] Nghĩa Binh Thánh Thể của địa phận (1946)[5]. Năm 1957[6] Nghĩa Binh Thánh Thể được đổi thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Từ năm 1966, nhiều đoàn thể thuộc giới trẻ sinh hoạt tại địa phận, được gọi theo phong cách “giới trẻ nhiệt huyết hăng say”. Các đoàn thể giới trẻ nở rộ như phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công…và mỗi giáo xứ đã chọn KHUNG ĐOÀN THỂ để phục vụ trong việc giáo dục đức tin, đào tạo nhân bản thích hợp giới trẻ và hướng dẫn giáo lý cho thiếu nhi trong giáo xứ mình.


Sau năm 1975, một thời gian dài, các lớp giáo lý trong giáo xứ vẫn luôn được duy trì. Nhưng do biến cố thời cuộc, Thiếu Nhi Thánh Thể âm thầm giữ căn tính nguyên chất của “Hội Cầu Nguyện” trong sinh hoạt: siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ và phụ trách dạy các lớp giáo lý trong giáo xứ.


Thiếu Nhi Thánh Thể địa phận âm thầm đồng hành trong việc dạy các lớp giáo lý. Những sinh hoạt khác nhằm đào tạo nhân bản, tinh thần đồng đội, làm chứng nhân trong môi trường lớp trẻ đã được Cha Micae Võ Sự, Tuyên Úy Liên Đoàn điều động. Năm 2006, Đức Cha Micae chính thức bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Đắc làm Tuyên Úy Liên đoàn của Hội Thiếu Nhi Thánh Thể sau khi cha Micae Võ Sự qua đời (05/04/2006).


[1] La Mission des Pays Mois, năm 1937.

[2] Xem Luật Yao Phu và Hlabar Tơbang năm 1914

[3] Xem nguyệt sang Échos năm 1938.

[4] * linh mục Tuyên Úy

[5] Xem Échos năm 1946 và 1949.

[6] Xem phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc


XIN KÍNH MỜI


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(30:09:2018 | 06:05 AM)
Trực Tuyến: Đức TGM Marek Zalewski Dâng Thánh Lễ Tại NT Đức Bà Sài Gòn
(30:09:2018 | 05:56 AM)
Cáo Phó: Bà Cố Katarina Y Dai
(29:09:2018 | 06:40 AM)
Ngày Đại Hội Caritas Kontum Ngày 20/9/2018
(29:09:2018 | 06:35 AM)
Thư Mục Vụ Của HĐGMVN Sau Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2018 27/09/2018
(29:09:2018 | 06:11 AM)
Tự Do Trong Thần Khí
(26:09:2018 | 04:55 PM)
Cáo Phó: Ông Cố Đaminh Nguyễn Tiến Nho
(25:09:2018 | 07:11 PM)
Gp. Mỹ Tho Chào Đón Hội Đồng Giám Mục Tham Dự Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2018
(23:09:2018 | 05:41 PM)
Đức Thánh Cha Gặp Các Bạn Trẻ Tại Vilnius, Lituania
(23:09:2018 | 05:37 PM)
Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ"
(17:09:2018 | 03:26 AM)
Trong Thời Gian Gần Đây, Dường Như Kẻ Tố Cáo Đang Chống Lại Các Giám Mục
(15:09:2018 | 06:17 PM)
Nghi Thức Tuyên Hứa Của Các Tân Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Xứ Đoàn Ki-Tô
(15:09:2018 | 06:07 PM)
Tin Không Vui
(15:09:2018 | 06:03 PM)
Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng IV Tại Giáo Xứ Thăng Thiên Ngày
(14:09:2018 | 09:19 AM)
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Chia Sẻ Về Chữ Quốc Ngữ
(14:09:2018 | 09:10 AM)
Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại NT Tiên Sơn
(14:09:2018 | 09:06 AM)
Hội Ngộ Truyền Thống Legio Mariae Comitium Pleiku
(14:09:2018 | 08:55 AM)
Thư Ngỏ Sinh Viên
(08:09:2018 | 08:34 AM)
Thông Báo Phong Chức Linh Mục
(08:09:2018 | 08:02 AM)
Épphatha: Hãy Mở Ra
(08:09:2018 | 07:58 AM)
Ngày Gặp Gỡ Các Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên 4/9/2018

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây