N, 00-00-2011   00 :00:00
70 Năm Nhìn Lại
(12:09:2017 |02:56 AM)
Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938

70 NĂM NHÌN LẠI


Bước tiến của THIẾU NHI THÁNH THỂ (TNTT) Việt Nam và giáo phận Kontum xuất phát từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (Apostolat de la prière), có nguồn gốc bên Pháp từ năm 1865 với mục đích bảo vệ tâm hồn các thanh thiếu nhi trước phong trào tục hóa đanglan tràn trong xã hội thời bấy giờ.


Năm 1929, Hội Nghĩa Binh Thánh Thể (Croisade Eucharistique, thành lập năm 1917 tại Pháp) – một ngành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) đưa vào Việt Nam. Hội Nghĩa Binh Thánh Thể đã nhanh chóng lan rộng đến các giáo phận trong nước Việt Nam vào những năm 1930-1940 của thế kỷ trước.


Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938[1]. Đây là tiếp nối truyền thống sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su và Bí Tích Thánh Thể, được các Yao Phu tuyên hứa trước khi chính thức vào Hội Yao phu[2] và được phổ biến trong các buôn làng và sau này Hội Tông Đồ Cầu Nguyện được đón nhận vào địa phận Kontum.


Từ năm 1937, các linh mục đã quan tâm giáo dục đức tin cho giới trẻ, nhất là tại lớp học giáo lý của họ đạo và buôn làng. Cha Alberty Hiền đã đem tinh thần cầu nguyện vào giáo xứ Tân Hương của Ngài, lấy Hội Tông đồ Cầu nguyện dành cho giới trẻ làm khung sinh hoạt, đào tạo đức tin trong các lớp giáo lý và đã lan rộng đến nhiều địa sở[3], tiền thân cho phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể. Vào năm 1945 Nghĩa Binh Thánh Thể đã lan rộng trong hầu hết địa sở, họ đạo kinh cũng như dân tộc. Đức Giám mục chính thức phê chuẩn Nghĩa Binh Thánh Thể và đã bổ nhiêm cha Simon NGUYỄN DIỆN hiện Tổng Đại Diện (1945), Đại Diện Thừa Ủy (1946-1954) làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc*[4] Nghĩa Binh Thánh Thể của địa phận (1946)[5]. Năm 1957[6] Nghĩa Binh Thánh Thể được đổi thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Từ năm 1966, nhiều đoàn thể thuộc giới trẻ sinh hoạt tại địa phận, được gọi theo phong cách “giới trẻ nhiệt huyết hăng say”. Các đoàn thể giới trẻ nở rộ như phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công…và mỗi giáo xứ đã chọn KHUNG ĐOÀN THỂ để phục vụ trong việc giáo dục đức tin, đào tạo nhân bản thích hợp giới trẻ và hướng dẫn giáo lý cho thiếu nhi trong giáo xứ mình.


Sau năm 1975, một thời gian dài, các lớp giáo lý trong giáo xứ vẫn luôn được duy trì. Nhưng do biến cố thời cuộc, Thiếu Nhi Thánh Thể âm thầm giữ căn tính nguyên chất của “Hội Cầu Nguyện” trong sinh hoạt: siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ và phụ trách dạy các lớp giáo lý trong giáo xứ.


Thiếu Nhi Thánh Thể địa phận âm thầm đồng hành trong việc dạy các lớp giáo lý. Những sinh hoạt khác nhằm đào tạo nhân bản, tinh thần đồng đội, làm chứng nhân trong môi trường lớp trẻ đã được Cha Micae Võ Sự, Tuyên Úy Liên Đoàn điều động. Năm 2006, Đức Cha Micae chính thức bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Đắc làm Tuyên Úy Liên đoàn của Hội Thiếu Nhi Thánh Thể sau khi cha Micae Võ Sự qua đời (05/04/2006).


[1] La Mission des Pays Mois, năm 1937.

[2] Xem Luật Yao Phu và Hlabar Tơbang năm 1914

[3] Xem nguyệt sang Échos năm 1938.

[4] * linh mục Tuyên Úy

[5] Xem Échos năm 1946 và 1949.

[6] Xem phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc


XIN KÍNH MỜI


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(23:02:2018 | 08:42 PM)
Phỏng Vấn Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Vào Ngày 20 Tháng 05 Năm 2008
(23:02:2018 | 08:41 PM)
Phỏng Vấn Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Vào Ngày 20 Tháng 05 Năm 2008
(22:02:2018 | 11:23 PM)
Hiệp Lời Cầu Nguyện Cho Cha Phaolô Phan Huy Dũng
(22:02:2018 | 11:19 PM)
Tỏa Sáng Trên Núi
(18:02:2018 | 10:28 PM)
Hướng Truyền Giáo Của Thánh Giám Mục Stêphanô Cuênot Thể
(16:02:2018 | 07:13 PM)
Chương Trình Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm Để Gặp Gỡ, Chia Sẻ Trong Tình Huynh Đệ
(14:02:2018 | 06:34 AM)
Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn Chúa Hiển Linh Miền Gia Lai
(14:02:2018 | 06:30 AM)
Cáo Phó: Bà Cố Brigit Khep
(13:02:2018 | 11:29 PM)
Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Hoàng Yên - Giao Phận KonTum
(13:02:2018 | 11:26 PM)
Mùa Chay Thiết Lập Bình An
(13:02:2018 | 08:07 AM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Linh Mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn Và Vợ Chồng Anh Bằng Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Tại Huyện Kon Plong Tinh Kontum
(13:02:2018 | 08:06 AM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Linh Mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn Và Vợ Chồng Anh Bằng Chị Hương Về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen Tại Huyện Kon Plong Tinh Kontum
(13:02:2018 | 08:02 AM)
Phong Cùi
(10:02:2018 | 07:25 AM)
Thể Lệ Cuộc Thi: Hoa Núi Rừng IV 2018
(10:02:2018 | 07:20 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Dịp Tất Niên Tại Tòa Giám Mục Kontum
(07:02:2018 | 06:30 PM)
Thư Mùa Chay
(07:02:2018 | 06:19 PM)
Danh Sách Tác Phẩm Được Xuất Bản Tại Nhà In Trường Cuenot, Giáo phận Kontum
(07:02:2018 | 07:14 AM)
Một Số Tác Phẩm Của Các Vị Thừa Sai (MEP) Liên Quan Đến Các Tài Liệu Nghiên Cứu Tây Nguyên
(04:02:2018 | 07:09 AM)
Đức Thánh Cha Lên Án Nạn "Cho Vay Ăn Lãi Cắt Cổ”
(04:02:2018 | 07:02 AM)
60 Năm Hồng Ân Cuộc Họp Mặt Gia Đình Piô X năm 2018 tại TTMV Giáo phận Đà Lạt

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây