N, 00-00-2011   00 :00:00
Thánh Lễ Nhận Chính Xứ Plei Ngol Khóp Của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB
(26:09:2017 |03:21 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo thánh Lễ nhận xứ của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB, hiện là phó xứ, nay Chính Xứ Plei Ngol Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo Hạt Chư Prông.

Văn Phòng TGM xin thông báo


Thánh Lễ nhận xứ của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB, hiện là phó xứ,


nay Chính Xứ Plei Ngol Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo Hạt Chư Prông.


* Thời gian: 09g30 thứ Năm, ngày 28.9.2017


* Địa điểm: Nhà thờ Plei Ngol Khop, hạt Chư Prông.


+ Xin Quý Cha mang lễ phục XANH.


VPTGM kính báo.


Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa


GPKONTUM (27/09/2017) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(27:10:2017 | 01:54 AM)
Thư Gửi Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ Đức An, Pleiku
(27:10:2017 | 01:07 AM)
Thời Gian Dâng Thánh Lễ Tại Măng Đen
(22:10:2017 | 09:25 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 09:24 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 04:05 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 03:58 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2017
(22:10:2017 | 03:53 AM)
Của XêDa – Của Chúa
(15:10:2017 | 12:13 AM)
Tiệc Cưới Và Áo Cưới
(15:10:2017 | 12:11 AM)
Trực Tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
(12:10:2017 | 06:59 PM)
Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(11:10:2017 | 06:28 PM)
Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(06:10:2017 | 06:46 PM)
Tá Điền Sát Nhân
(06:10:2017 | 06:41 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo
(06:10:2017 | 06:39 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II
(30:09:2017 | 07:10 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I
(30:09:2017 | 02:08 AM)
Tác Động Tiêu Cực Của Smartphone Trên Thế Hệ Trẻ
(29:09:2017 | 08:24 PM)
Hạnh Động Tuyên Xưng
(29:09:2017 | 08:20 PM)
Giải Viết Văn Đường Trường Năm 2017 Tại Làng Sông Qui Nhơn
(26:09:2017 | 03:33 PM)
Bản Tin Số 7 Và Số 8 Năm 2017
(26:09:2017 | 03:21 PM)
Thánh Lễ Nhận Chính Xứ Plei Ngol Khóp Của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây