N, 00-00-2011   00 :00:00
Bản Tin Số 7 Và Số 8 Năm 2017
(26:09:2017 |03:33 PM)
Bản Tin Số 7 Và Số 8 Năm 2017

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (27/09/2017) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(27:10:2017 | 01:54 AM)
Thư Gửi Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ Đức An, Pleiku
(27:10:2017 | 01:07 AM)
Thời Gian Dâng Thánh Lễ Tại Măng Đen
(22:10:2017 | 09:25 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 09:24 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 04:05 AM)
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
(22:10:2017 | 03:58 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2017
(22:10:2017 | 03:53 AM)
Của XêDa – Của Chúa
(15:10:2017 | 12:13 AM)
Tiệc Cưới Và Áo Cưới
(15:10:2017 | 12:11 AM)
Trực Tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
(12:10:2017 | 06:59 PM)
Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(11:10:2017 | 06:28 PM)
Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(06:10:2017 | 06:46 PM)
Tá Điền Sát Nhân
(06:10:2017 | 06:41 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo
(06:10:2017 | 06:39 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II
(30:09:2017 | 07:10 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I
(30:09:2017 | 02:08 AM)
Tác Động Tiêu Cực Của Smartphone Trên Thế Hệ Trẻ
(29:09:2017 | 08:24 PM)
Hạnh Động Tuyên Xưng
(29:09:2017 | 08:20 PM)
Giải Viết Văn Đường Trường Năm 2017 Tại Làng Sông Qui Nhơn
(26:09:2017 | 03:33 PM)
Bản Tin Số 7 Và Số 8 Năm 2017
(26:09:2017 | 03:21 PM)
Thánh Lễ Nhận Chính Xứ Plei Ngol Khóp Của Cha Philipphê Đỗ Đức Hoan SDB

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây