N, 00-00-2011   00 :00:00
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(13:11:2018 |08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

CHỨNG NHÂN CHO ĐỨC KITÔ


Hôm nay Hội thánh Việt Nam tôn vinh các thánh tử tại Việt Nam, các vị đã hiên ngang lấy máu đào làm chứng đức tin, lấy mạng sống hào hùng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, các ngài đã bất khuất trước những cấm đoán đe dọa bắt bớ, tù đày, chém giết của các triều đại vua chúa thời bấy giờ. Cũng như các Hội Thánh khác khởi đi từ đau khổ và thử thách, Hội thánh Việt Nam ngót nghét 300 năm bị bắt đạo qua nhiều triều đại vua chúa khác nhau mà lịch sử còn in đậm nét. Sự kiện lịch sử đau thương và oai hùng nầy đặt Giáo hội Viêt Nam ngang tầm với các Giáo hội trên thế giới, ngang hàng trong tử đạo làm chứng đức tin.


Đức tin đòi hỏi phải được tuyên xưng bằng đức mến. Tử đạo là bằng chứng cao cả nhất về đức mến nói lên lòng tin không lay chuyển đối với Thiên Chúa. Tử đạo minh chứng tính bất khả vi phạm trong thờ phượng Thiên Chúa. Thiên Chúa phải được tuyệt đối tôn thờ cho dù tín hữu có phải bị đe dọa mạng sống. Các vị tử đạo đã sống quy luật khắt khe này của đức tin: Lấy Thiên Chúa làm trọng hơn mạng sống mình, từ bỏ chính mạng sống mình để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Sự hy sinh mạng sống vì đức tin đặt cơ sở trên niềm cậy trông vào sự sống lại. Thật vậy các thánh đã hy sinh sự sống đời nầy để được sự sống đời sau.


Đức trông cậy có chút khác với niềm hy vọng, hy vọng trần thế thì ít nhiều ai cũng có, “còn sống thì còn hy vọng”, “Còn nước còn tát”, người ta vẫn thường nói như vậy. Còn đức cậy trông cũng hướng về tương lại, nhưng lấy Thiên Chúa làm đối tượng. Niềm cậy trông được Thiên Chúa gieo vào lòng tín hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chính Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm cậy trông sống lại, mà Đức Giêsu hứa ban cho những kẻ bước theo Người. Niềm cậy trông sống lại đó làm cho người tín hữu luôn bình an và vui tươi trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống, đến nỗi không ai có thể cướp mất niềm cậy trông của người Kitô hữu được. Thế gian không hiểu điều này nên họ chê cười những kẻ thà chấp nhận chết chứ không chịu từ bỏ đức tin.


Tin-Cậy-Mến là những nhân đức đối thần còn được gọi là các nhân đức thuộc linh, được chính Thiên Chúa ban cho người tín hữu khi gia nhập Giáo hội, được người tín hữu dùng để tin Chúa, mến Chúa và Trông cậy vào Chúa, Thiên Chúa là đối tượng của ba nhân đức nầy. Chỉ có người Kitô hữu mới có các nhân đức đối thần mà thôi.


Quy luật đức tin được các thánh tử đạo tuân thủ triệt để đến nỗi người mẹ trong sách Macabê đã can đảm nhìn thấy bảy đứa con chết trước mắt mà vẫn lên tiếng cổ vũ các con sống trung thành với đức tin: “Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một … Chính Thiên Chúa do lòng thương xót, sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì các con trọng luật lệ hơn bản thân mình” (Bài Đọc 1. 2Mc 1.20-23.27b-29). Cách sống can trường và anh hùng đó được thánh Phaolô tóm gọn trong Bài Đọc 2 : “ Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?” (Rm 8, 31b-39).


Một sự thách đố thật sự đối với người Kitô hữu, sống hiên ngang và anh hùng trong chu tất bổn phận của mình: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo… Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”, lời của Đức Giêsu (x. Bài Tin Mừng Lc 9, 23-26). Thách đố này đã được 117 vị tử đạo tại Việt Nam vượt qua, và để nêu cao lòng trung tín của họ Giáo hội Công giáo hoàn vũ đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh tại công trường thánh Phêrô, Rôma ngày 19. 6. 1988 do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ phong, trong đó có 8 giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân, thuộc quốc tịch Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam . Pháp có 10 vị tử đạo 2 giám mục và 8 linh mục; Tây ban Nha có 11 vị, 6 giám mục và 5 linh mục; Việt Nam có 96 vị trong đó 37 linh mục, số giáo hữu tử đạo đông nhất có đến 44 vị, thuộc nhiều thành phần dân chúng, quan chức triều đình, binh sĩ, trùm họ, Chủng sinh 1 vị, Thầy giảng 14 vị, đặc biệt có một phụ nữ là bà Anê Lê Thị Thành. Tất cả các vị đã gieo trong lệ sầu và gặt trong hân hoan (x.Tv 125,50).


Thân lạy Các Thánh Tử Đạo Việt nam, xin hãy là hạt giống đức tin trên quê hương Việt Nam, nhất là nơi miền truyền giáo Tây Nguyên Kontum để sinh thêm nhiều chứng nhân anh dũng cho Chúa Kitô. Amen


Lm Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM

GPKONTUM (13/11/2018) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(08:05:2019 | 08:42 PM)
Đức TGM Marek Zalewski gặp gỡ Ban BAXH - Caritas Xuân Lộc và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho bệnh nhân.
(08:05:2019 | 01:49 AM)
ĐTC Phanxicô gặp các bạn trẻ Bắc Macedonia
(07:05:2019 | 06:45 PM)
Thánh Lễ an táng Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(07:05:2019 | 12:58 AM)
Thư Mời hiệp Thông
(06:05:2019 | 09:25 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(06:05:2019 | 06:03 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 09:14 PM)
Lịch trực tang lễ: Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 08:59 PM)
Cáo Phó
(03:05:2019 | 05:17 PM)
THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
(01:05:2019 | 08:50 PM)
Lời chào của các Giám mục Uruguay nhân ngày quốc tế lao động 1/5
(01:05:2019 | 08:28 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 08:21 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 01:35 AM)
Cáo Phó
(29:04:2019 | 11:35 PM)
Sa Mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, tại Giáo xứ Kon Jơ Dreh, Giáo phận KonTum
(29:04:2019 | 09:26 AM)
Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
(26:04:2019 | 07:32 PM)
HDGM Việt Nam: Kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019
(25:04:2019 | 07:52 PM)
Cáo Phó
(25:04:2019 | 02:06 AM)
Thánh Lễ truyền Dầu, Chính Tòa KonTum
(23:04:2019 | 05:53 PM)
Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, Giáo xứ Võ Lâm
(22:04:2019 | 06:52 PM)
Ý Nghĩa Dầu Thánh

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây