N, 00-00-2011   00 :00:00
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 |08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương

VƯỢT ĐẠI DƯƠNG

BỊ CƯỚP SÁT THƯƠNG


Lìa cha xa mẹ lên đường,

Bok Bê nhìn nước đại dương ngút tầm.

Bổng đâu hải tặc ầm ầm

Phóc lên tàu khách tay cầm đao thương!


Cướp tiền, giết sạch tây dương.

Cổ cha bị chém một đường rất sâu.

Máu phun, chết lịm hồi lâu.

Nhờ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu cứu an.


Cha chưa được phúc thiên đàng.

Mà còn phải sống vượt ngàn lên non.

Lời thề truyền giáo chưa tròn.

Tây nguyên sống chết sắt son đời ngài.


Kơ Xâm phần mộ chờ ai?

Xin dâng kinh nguyện hôm mai mỗi ngày.

Hương lòng đâu phải ai hay!

Tấm lòng hiếu nghĩa tình say nguyện cầu.


Kontum 24/2/2019


Hồng Sơn Ngọc


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(06:05:2019 | 09:25 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(06:05:2019 | 06:03 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 09:14 PM)
Lịch trực tang lễ: Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 08:59 PM)
Cáo Phó
(03:05:2019 | 05:17 PM)
THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
(01:05:2019 | 08:50 PM)
Lời chào của các Giám mục Uruguay nhân ngày quốc tế lao động 1/5
(01:05:2019 | 08:28 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 08:21 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 01:35 AM)
Cáo Phó
(29:04:2019 | 11:35 PM)
Sa Mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, tại Giáo xứ Kon Jơ Dreh, Giáo phận KonTum
(29:04:2019 | 09:26 AM)
Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
(26:04:2019 | 07:32 PM)
HDGM Việt Nam: Kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019
(25:04:2019 | 07:52 PM)
Cáo Phó
(25:04:2019 | 02:06 AM)
Thánh Lễ truyền Dầu, Chính Tòa KonTum
(23:04:2019 | 05:53 PM)
Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, Giáo xứ Võ Lâm
(22:04:2019 | 06:52 PM)
Ý Nghĩa Dầu Thánh
(22:04:2019 | 02:25 AM)
Thánh Lễ Truyền Dầu
(06:04:2019 | 01:18 AM)
Sự Sống Mới
(06:04:2019 | 01:05 AM)
Phỏng Vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
(04:04:2019 | 08:04 PM)
ĐTC Phanxicô Thăm Loreto Và Ban Hành Tông Huấn Christus Vivit

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây