N, 00-00-2011   00 :00:00
Thánh Lễ Làm Phép Dầu: Phân Công Việc
(15:03:2019 |08:06 AM)
Văn Phòng TGM xin thông báo Thánh Lễ Làm Phép Dầu

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU: PHÂN CÔNG VIỆC


Văn Phòng TGM xin thông báo Thánh Lễ Làm Phép Dầu:


THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU


Lúc 05g30 thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum


PHÂN CÔNG VIỆC:


Giúp Lễ: các Thầy giúp năm.


Hát Lễ: Giáo xứ Chính Tòa.


Đồ dùng trong Thánh Lễ, Ghế Đồng Tế: Giáo xứ Chính Tòa.


Bàn Thờ, bàn phụ: Giáo xứ Tân Hương.


Múa Bộ Lễ: Giáo xứ Chính Tòa.


Đọc Bài đọc 1: Tiếng Kinh (giáo xứ Phương Nghĩa)


Đọc Bài đọc 2: Tiếng Kinh (giáo xứ Tân Hương)


Bài Tin Mừng: Tiếng Kinh và Bahnar. (2 Thầy Phó Tế)


Dâng Lễ Vật, cắm hoa: Giáo xứ Chính Tòa. (không dâng nhang hoặc hương)


Phụ trách các điểm Rước Lễ: Câu Biện Kon Tum.


Phụ trách mang Dầu: Các Thầy Phó Tế. (Cường, Khâm, Phong, Phát)


Dẫn Lễ: Anh Việt (giáo xứ Tân Hương)


+Xin Quý Cha mang áo alba, dây stola chung.


+ Kính xin Quý Cha Chính Xứ cho phép Quý Thầy Phó Tế, Quý Thầy giúp năm về tập nghi thức tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 19g00 thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Xin chân thành cảm ơn Quý Cha.


VPTGM


Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(05:03:2019 | 04:02 AM)
Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2019 Của ĐTC
(02:03:2019 | 09:26 AM)
Sang Bờ Bên Kia : Tầm Nhìn Của Người Lãnh Đạo Mục Vụ
(02:03:2019 | 09:22 AM)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Trả Lời Phỏng Vấn Sau Khi Dự Hội Nghị Về Bảo Vệ Trẻ Em
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
(02:03:2019 | 09:12 AM)
Hòa Lan -Khí Cụ Bình An
(27:02:2019 | 07:03 AM)
Xin Hãy Về Kơ Xâm
(24:02:2019 | 08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 | 08:42 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
(22:02:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân, Giáo Hạt Kontum
(22:02:2019 | 07:48 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53
(16:02:2019 | 06:08 AM)
Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Đăk Tân Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
(16:02:2019 | 05:14 AM)
Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 35 (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(12:02:2019 | 03:08 AM)
Về Kơ-xâm Nhớ Người
(10:02:2019 | 06:16 PM)
Chương Trình Vatican News
(10:02:2019 | 06:11 PM)
Con Thuyền Truyền Giáo
(05:02:2019 | 06:40 AM)
ĐTC Đã Được Chính Thức Chính Phủ Liên Minh Emirati Đón Tiếp Tại Phủ Tổng Thống

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây