N, 00-00-2011   00 :00:00
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Phỏng Vấn Linh Mục Đaminh Trần Văn Vũ (14/05/2016)
(21:05:2016 |08:52 PM)
Chúng tôi xin sơ lược tiểu sử Giáo xứ Đăk Jâk, Hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum và một đoạn VIDEO CLIP về cuộc phỏng vấn với Linh mục Đaminh Trần Văn Vũ tại vùng đất xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ.

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận phỏng vấn Linh Mục Đaminh Trần Văn Vũ (14/05/2016).


Chúng tôi xin sơ lược tiểu sử Giáo xứ Đăk Jâk, Hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum


và một đoạn VIDEO CLIP về cuộc phỏng vấn với Linh mục Đaminh Trần Văn Vũ


tại vùng đất xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ.


XIN KÍNH MỜI


I- LƯỢC SỬ GIÁO XỨ ĐĂK JÂK

Một “nhà thờ tạm” bằng cột tròn, lợp tôn, không thưng vách, thô sơ.


VỊ TRÍ ĐỊA LÝ


Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum. Địa bàn Giáo xứ gồm 3 xã: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Môn và Đăk Long Đăk Glei, tỉnh Kontum. Giáo xứ hiện nằm ở làng Đăk Jâk, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, cách Thành phố Kontum 85 km về phía Bắc. Giáo xứ Đăk Jâk có 13 làng dân tộc: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Ôn, Đăk Ak, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách và Đăk Xây cùng 1 giáo họ người Kinh là Antôn.QUÁ RÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Năm 1957, Cha Léo Dujon đến rao giảng Tin Mừng tại làng Đăk Kơla. Cùng với làng Đăk Kơla, có 7 làng khác cùng theo Đạo Công Giáo đó là: Làng Đăk Kôn Đo (1958), làng Đăk Kôn (1958), làng Đăk Jâk (1960), làng Đăk Trâp (1961), làng Đăk Tuk (1963), làng Kon Jong (khoảng 1963), làng Kontong Dak (khoảng 1963). 8 làng này hợp thành Giáo xứ Đăk Kơla, nhà nguyện lớn được đặt tại trung tâm quận Đăk Sút, do Cha Léo Dujon làm Cha sở tiên khởi.


Đến năm 1964, Cha Léo Dujon bị bắt. Biến cố năm 1965, 8 làng trên tan rã và chạy xuống Đăk Tô. Tại đây lập thành 2 làng lớn Đăk Chu và Đăk Sút và cũng do Cha Léo Dujon làm Cha sở.


Từ năm 1966 trở đi, có các làng mới theo Đạo, đó là làng Đăk Nai, làng Long Jon, làng Long Tuâr, làng Đăk Nhăng, làng Đăk Seang, làng Đăk Blăi.


Biến cố năm 1972, một nửa trong số các làng trên chạy xuống Buôn Hằng 2, Đăk Lăk và định cư tại đó cho đến ngày nay. Nửa còn lại chạy xuống Phú Bổn (Cheo Reo) và hợp thành một làng lớn là Plei Mơnang 2, Cha Léo Dujon vẫn là Cha sở của Đăk Kơla bị tản mác.


Như vậy, có 3 lần Cha sở Léo Dujon chạy theo giáo dân của mình, cùng vui cùng khổ vói họ.


Sau biến cố năm 1975, làng Đăk Jâk, làng Đăk Tuk cùng các làng khác lại quay trở về quê cũ sinh sống và tái lập Giáo xứ với tên gọi Đăk Jâk. Lúc ấy Giáo xứ Đăk Jâk bao gồm các làng: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách, Đăk Ak, Đăk Ôn, Gia Tun 1, Yatun 2, 14. Đăk Sút 1, Đăk Sút 2, Đăk Tuk, Đăk Glei, Tơ Drơng, Đăk Pol, Mơ Mam.


Sau 1975, Cha Léo Dujon về Pháp. Giáo xứ Đăk Jâk lúc bấy giờ được giao cho các hú Luy Nhah, Yao Phu trưởng, cùng các Chú Giacôbê Bỉng, Giuse Lum, Anrê Brới, G. Leonardi Glép, các Yao Phu phó Giáo xứ chăm sóc.


Từ 1975 đến 1984 là thời gian Giáo xứ Đăk Jâk bị bắt bớ rất gắt gao, không có Linh mục, Hội Giáo Phu Đăk Jâk chưa được hình thành, các làng đều tự giữ Đạo, tự đọc kinh, rửa tội thật bí mật…


Từ 1984 đến 1988: Hội Giáo Phu Đăk Jâk bắt đầu được hình thành. Trong thời gian này, chú Luy Nhah và chú G. Leonardi Glép, chú Simon Nhum, chú Liêm bị bắt đi tù tại trại giam T15 Plei Bông. Riêng chú Luy Nhah phải trãi qua 2 nhà tù T20 và T15. Còn chú Giacôbê Bỉng và chú Luy Dum bị bắt cải tạo tại huyện Đăk Glei nhiều lần. Các chú Phô, Bôn, Binh, Tháo làng Đăk Nai và Chú Cosma Thim làng Đăk Jâk bị điệu đi cải tạo tư tưởng tại huyện Đăk Glei mỗi năm 2 lần.


CÁC VỊ CHỦ CHĂN


Vị chủ chăn tiên khởi của Giáo xứ là Cha Léo Dujon. Ngài phụ trách Giáo xứ từ 1957 đến 1975.


Từ 1975 đến 1988, Giáo xứ Đăk Jâk đã được dẫn dắt bởi các chú Luy Nhah, Yao Phu trưởng, cùng các Chú Giacôbê Bỉng, Giuse Lum, Anrê Brới, G. Leonardi Glép.


Từ năm 1988 – 2004: Cha Simon Phan Văn Bình phụ trách. Năm 1988 Giáo xứ Đăk Jâk được Cha Simon Phan Văn Bình tách ra thành 2 Giáo xứ: Đăk Jâk và Đăk Tuk.


Từ năm 2004 – 2011: Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên phụ trách.


Giáo xứ Đăk Jâk lúc này chính thức gồm các làng sau: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Ôn, Đăk Ak, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách, Đăk Xây và 1 giáo họ người Kinh là Antôn.


Ngày 11.11.2011, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh bổ nhiệm Cha Đaminh Trần Văn Vũ làm chính xứ Đăk Jâk với 13 làng và 1 giáo họ nói trên, số dân lúc ấy khoảng 4.700 người. Cha Đaminh Trần Văn Vũ là cha xứ đầu tiên ở với dân, dù chính quyền không công nhận.


TÌNH HÌNH HIỆN NAY


Giáo xứ Đăk Jâk hiện nay có 5059 giáo dân. Trong đó có 4819 giáo dân thuộc 3 sắc tộc Sêđăng, Hơlăng và Jeh cùng 240 giáo dân người Kinh (bản thống kê ngày 30.12.2014).


Mặc dù số giáo dân khá đông và Tòa Giám mục Kontum nhiều lần đệ đơn để khôi phục Giáo xứ, nhưng Nhà nước vẫn chưa công nhận. Vấn đề phức tạp nằm ở chỗ này. Vì không phải là Giáo xứ, nên không được phép xây dựng Nhà thờ và không có Linh mục cư trú.


Làm sao có thể chăm sóc cho dân một cách chu đáo khi Linh mục không được ở tại chỗ? Làm sao có thể yên tâm cử hành phụng vụ khi dân phải bị dầm mưa dãi nắng?


Nhiều lần trình bày, nhưng vẫn trắng tay. Bức xúc trước tình hình đó, tháng 4.2013, cả Xứ đồng lòng dựng một “nhà thờ tạm” bằng cột tròn, lợp tôn, không thưng vách, thô sơ, với diện tích 1000 mét vuông để che nắng che mưa.


Những căng thẳng giữa Giáo xứ và Chính quyền, đã âm ỉ từ lâu, nay bắt đầu có lý do bùng phát. Chính quyền ngay sau đó, tức tháng 5.2013, đã ký quyết định tháo dỡ ngôi nhà này.


Làm sao dỡ được khi mà chưa có chỗ khác để dân che tạm? Làm sao dỡ được khi đã dâng cho Chúa qua việc làm phép của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh vào ngày 23.6.2013? Đối với Nhà nước đây là ngôi nhà thờ bất hợp pháp. Nhưng đối với giáo dân, đây là nơi gặp gỡ Chúa, là nơi sinh hoạt tôn giáo. Căng thẳng giữa Chính quyền và Giáo xứ ngày một tăng, khi một bên quyết dỡ và một bên quyết giữ. Đây là nhu cầu thiết thực của giáo dân làm sao không giữ? Chính quyền chỉ dựa trên pháp lệnh tôn giáo nhưng lại không mảy may quan tâm đến những nhu cầu cấp bách của bà con giáo dân.


Cùng với Tòa Giám mục Kontum, Giáo xứ đã nhiều lần làm việc với Chính quyền huyện Đăk Glei và tỉnh Kontum để tìm ra một giải pháp tốt nhất cho vấn đề Nhà thờ Đăk Jâk.


Và cuối cùng giải pháp đã được tìm ra giữa Tòa Giám Mục Kontum và Chính quyền Huyện Đăk Glei cùng Sở Nội Vụ tỉnh Kontum vào ngày 22.8.2014. Trong giải pháp này, Tòa Giám mục đồng ý tháo dỡ ngay ngôi “nhà thờ tạm” này khi có giấy của Huyện Đăk Glei cho phép dựng tạm một nhà khác 200 mét vuông trên đất của Giáo xứ đề nghị. Cả 2 bên đều thống nhất giải pháp này.


Mọi chuyện tưởng chừng như đã được tháo cỡi. Thế nhưng, thật đáng tiếc Giáo xứ! Bà con giáo dân vẫn mong ngóng từng ngày từng giờ thông tin tốt đẹp từ Chính quyền, còn Chính quyền vẫn cứ hứa và hứa mà thôi.


Làm sao không bức xúc khi mà chính quyền chỉ biết hứa mà không thực hiện!


Bức xúc của bà con giáo dân Đăk Jâk càng bùng phát mãnh liệt hơn khi Chính quyền không những không cho làm nhà thờ mà còn nhiều lần trục xuất Linh mục Quản xứ ra khỏi địa bàn.


Vào chiều ngày 07.01.2015, tưởng chừng như Giáo xứ Đăk Jâk bước qua một trang sử mới tươi sáng hơn, khi chính đích thân Giám mục Giáo phận Kontum đi họp với Chính quyền để bàn về vấn đề Đăk Jâk. Cuộc đàm phán kéo dài trong sự căng thẳng 2h30’, để rồi cuối cùng Giáo xứ Đăk Jâk lại nhận được một quyết định gây bức xúc hơn từ phía ông Phạm Văn Long, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Kontum và bà Y Thị Bích Thọ, Chủ Tịch UBND Huyện Đăk Glei là: từ ngày 07-17.01.2015 phải dỡ cho được ngôi nhà tạm nói trên và từ nay tới tháng 3 sẽ trục xuất cho được Linh mục Quản xứ ra khỏi giáo xứ và không cho bất kỳ Linh mục nào lên làm mục vụ tai huyện Đăk Glei này.


Từ ngày 13.01.2015, bà con giáo dân Giáo xứ Đăk Jâk đã túc trực ngày đêm để cầu nguyện và bảo vệ những gì họ đang có là ngôi “nhà thờ tạm” và Cha Quản xứ của họ.


TƯƠNG LAI


Nhưng sau những lần gặp gỡ với chính quyền tỉnh, sở nội vụ, ban tôn giáo tỉnh, Tòa Giám mục được cấp giấy phép xây dựng ngôi thánh đường. Vào ngày 12/05/2016, linh mục Đỗ Hiệu cùng trên 10 linh mục giáo xứ phụ cận đã dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, cho khởi công “động thổ” vùng đất được nhà nước cấp và được chấp nhận thiết kế xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Đăk Jâk.


Theo chương trình: Vào ngày 06/06/2016, ĐỨC CHA ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CHỦ TẾ, THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐĂK JÂK, xã Đăk Môn, H. Đăk Glei, tỉnh Kontum.


II – ĐOẠN VIDEO CLIP


Vào ngày 14/05/2016, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận đến gặp linh mục chánh xứ Đaminh Trần Văn Vũ và trao đổi một số vấn đề XÂY DỰNG NGÔI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐĂK JÂK, được ghi hình sau đây.

GPKONTUM (21/05/2016) KONTUM
Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(27:05:2019 | 09:08 PM)
Vatican News phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Văn Uy
(27:05:2019 | 02:31 AM)
Thiệp Mời
(26:05:2019 | 07:36 PM)
ĐTC Phanxicô giới thiệu sách “YOUCAT for Kids. Giáo lý Công giáo cho Trẻ em và cha mẹ”
(24:05:2019 | 01:10 AM)
Cáo Phó
(23:05:2019 | 06:21 PM)
Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế tại Roma
(22:05:2019 | 06:05 PM)
Hãy cầu nguyện cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh
(21:05:2019 | 08:24 PM)
Đức Thánh Cha: Đảm nhận đời mình với bình an của thầy Giê-su
(21:05:2019 | 07:57 PM)
Giáo phận Xuân Lộc : Ngày Họp Mặt của Anh Chị Em Dân Tộc
(20:05:2019 | 08:30 PM)
ĐTC tiếp Tổng tu nghị Hội thừa sai Milano (PIME)
(20:05:2019 | 02:15 AM)
Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
(17:05:2019 | 08:37 PM)
Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta
(17:05:2019 | 08:20 PM)
Tiết Dục Trong Hôn Nhân
(17:05:2019 | 01:33 AM)
Thư Mời
(15:05:2019 | 08:28 PM)
Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN
(15:05:2019 | 07:32 PM)
"Con Người Mới, Đời Sống Mới"
(15:05:2019 | 01:12 AM)
ĐTC truyền chức 19 tân linh mục
(13:05:2019 | 06:36 PM)
ĐTC Cho Phép Hành Hương Chính Thức Tại Mễ Du
(13:05:2019 | 01:21 AM)
Vesak 2019: Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski
(12:05:2019 | 08:01 PM)
Nội Dung Tổng Quát Tự Sắc Mới Của Đức Thánh Cha Phanxicô
(12:05:2019 | 07:43 PM)
Tâm Tình Ngày Bệnh Nhân Phong 2019

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây