N, 00-00-2011   00 :00:00
(11:12:2016 | 07:32 AM)
Bài Giảng Của Đức Giám Mục Aloisiô Trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
- Audio Bài Giảng của Đức Giám mục Aloisiô trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen vào ngày 09/12/2016.
(27:12:2014 | 01:36 AM)
Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk Huyện Đăk Glei
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí gia đình Giáo phận sinh hoạt của Đức Giám Mục tại vùng Cực Bắc Giáo Phận – Huyện Đăk Glei và Tumơrông trong ngày Đại Lễ Giáng Sinh năm 2014Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây