N, 00-00-2011   00 :00:00
(06:04:2019 | 01:18 AM)
Sự Sống Mới
- Mùa Chay Chúa Nhật 5 Năm C. Is 43,16-21; Pl 3,8-14;Ga 8, 1-11
(24:03:2019 | 05:59 AM)
Lòng Thương Xót Chúa: Động Lực Sám Hối
- SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MC C: Lời Chúa: Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10.12; Lc 13,1-9.
(15:03:2019 | 08:03 AM)
Giao Ước Với Con Người
- Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm C. St 15,5-12.17.18;Pl 3, 17-4,1 ;Lc 9, 28b-36
(05:03:2019 | 04:05 AM)
Đường Sa Mạc
- Mùa Chay Chúa Nhật 1 Năm C. Đnl 26,4-10; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
- Chúa Nhật 8C Thường Niên. Hc 27, 5-8; 1Cr 15,54-58; Lc 6, 39-45
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 7 Năm C. 1Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 6 Năm C. Gr 17, 5-8; 1Cr 15, 12.16-20; Lc 6,17.20-26
(10:02:2019 | 06:11 PM)
Con Thuyền Truyền Giáo
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 5 Năm C. Is 6, 1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5, 1-11
(02:02:2019 | 06:33 PM)
Thân Phận
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 4 Năm C. Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4, 21-30
(26:01:2019 | 07:55 AM)
Suy Tôn Lời Chúa
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm C. Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
(19:01:2019 | 05:07 PM)
Rượu Ngon Cana
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm C. Is 62,1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2,1-11
(15:01:2019 | 04:02 AM)
Cha Hài Lòng Về Con
- Mùa Giáng Sinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C. Is 40,1-5.9-11; Tl 2, 11-14. 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
(06:01:2019 | 08:41 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C. Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
(29:12:2018 | 08:02 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.2+. 1-24; Lc 2, 41-52
(15:12:2018 | 08:01 AM)
Hãy Vui Luôn
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 3 Năm C. Xp 3, 14-18a ; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18
(15:12:2018 | 07:47 AM)
Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Vân Đông Tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen Chia Sẻ Lời Chúa
- Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, Vào Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018, Đức Giám Mục Đức Cha Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Chủ Tế, Đức Cha Phê-rô Trần Thanh Chung, Nguyên Giám Mục Giáo Phận, và trên 120 Linh Mục Đồng Tế, Đông Đảo Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Trên 20.000 Giáo Dân
(15:12:2018 | 07:44 AM)
Bài Giảng Của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải, ofm Tại Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen 10.12.2018
- Bài Giảng Của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải, ofm Trong Thánh Lễ Tối Tại Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen Bằng Hai Ngôn Ngữ : Phổ Thông Và Tiếng Dân Tộc Jrais
(08:12:2018 | 08:46 AM)
Dọn Đường Đón Ơn Cứu Độ
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 2 Năm C. 2C . Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6
(23:11:2018 | 12:31 AM)
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm B. Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
(13:11:2018 | 08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây