N, 00-00-2011   00 :00:00
(15:10:2017 | 12:13 AM)
Tiệc Cưới Và Áo Cưới
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm A. Is 25, 6-10a ; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22,1-14
(06:10:2017 | 06:46 PM)
Tá Điền Sát Nhân
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm A. IS 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43
(29:09:2017 | 08:24 PM)
Hạnh Động Tuyên Xưng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm A. Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32
(12:09:2017 | 02:32 AM)
Sửa Lỗi Huynh Đệ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm A. Ed 33,7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18,15-20
(26:08:2017 | 08:56 AM)
Chìa Khóa Vương Quốc
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 21 Năm A. Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16,13-20
(18:08:2017 | 04:08 PM)
Đức Tin Làm Cho Sống
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 20 Năm A. Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28
(11:08:2017 | 09:40 PM)
Bế Tắc Trong Đức Tin
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm A. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14, 22-33.
(05:08:2017 | 05:58 PM)
Lương Thực
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 18 Năm A. Is 55, 1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21.
(22:07:2017 | 06:46 AM)
Đức Kiên Nhẫn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 16 Năm A. Kn 12, 13. 16-19 ; Rm 8, 26-27; Mt 13,24-43
(15:07:2017 | 06:47 PM)
Đơm Hoa Kết Trái
- Mùa Thường Niên Chúa nhật 15 Năm A. Is 55, 10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23
(08:07:2017 | 06:33 AM)
Điều Bí Mật
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm A. Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30
(25:06:2017 | 06:44 AM)
Đừng Sợ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 12 Năm A. Gr 20, 10-13; Rm 5,12-15; Mt 10, 26-33
(16:06:2017 | 07:20 PM)
Thịt Tôi Thật Là Của Ăn
- Mùa Thường Niên Chúa Lễ Mình Máu Chúa Kitô. Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58
(26:05:2017 | 06:20 PM)
Hãy Đi Và Làm Phép Rửa
- Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 7 Năm A Chúa Lên Trời. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20
(08:05:2017 | 07:56 AM)
Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật IV PS – Chúa Chiên Lành, Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi (7.5.2017)
- Các con thân mến, ngày hôm nay là ngày các con cầu nguyện cho Ơn gọi. Điều đó nói lên các con cũng muốn tiếp nối công việc của những linh mục tu sĩ trong Giáo hội để ra đi làm việc truyền giáo, nghĩa là đem những linh hồn của anh chị em chưa biết Chúa trở về đàn chiên của Chúa.
(21:04:2017 | 04:02 AM)
Chúa Phục Sinh Đem Lại Sự Sống Mới
- Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 2 Năm A. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9;Ga 20, 19-31
(07:04:2017 | 06:11 AM)
Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
- Chúa nhật Lễ Lá khai mạc Tuần thánh, kính nhớ cuộc tử nạn của Đức Giêsu Kitô. Có thể nói được rằng đây là lễ giỗ hằng năm Giáo Hội kính nhớ Thầy Chí Thánh của mình.
(01:04:2017 | 06:00 AM)
Ladarô Sống Lại
- Mùa Chay Chúa Nhật 5 Năm A. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
(18:03:2017 | 04:19 AM)
Khát Nước
- Mùa Chay Chúa Nhật 3 Năm A. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4, 5-42
(13:03:2017 | 06:37 AM)
Bí Mật Thiên Sai
- Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm A. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
(18:02:2017 | 08:36 AM)
Kiện Toàn Lề Luật
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 7 Năm A. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
(12:02:2017 | 06:51 PM)
Tự Do Lựa Chọn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 6 Năm A. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
(04:02:2017 | 07:56 AM)
Đức Tin Đòi Hành Động
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 5 Năm A. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
(20:01:2017 | 07:02 PM)
Ánh Sáng Chiếu Soi Dân Ngoại
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm A. Is 8,23b.9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt , 4,12-23
(07:01:2017 | 01:04 AM)
Chúa Hiển Linh
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm A. Is 60,1-6; Ep3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây