N, 00-00-2011   00 :00:00
(15:03:2018 | 08:16 AM)
Giờ – Giao Ước. Mùa Chay Chúa Nhật 5 Năm B. Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12, 20-33
- Điều lạ và khó tin đã xảy ra nhiều lần trong Kinh thánh, đó là việc ký kết Giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Lập Giao ước là ý hướng căn bản trong Kinh thánh.
(10:03:2018 | 02:16 AM)
Rắn Đồng Cứu Độ
- Mùa Chay Chúa Nhật 4 Năm B. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3, 14-21
(02:03:2018 | 07:37 AM)
Xây Lại Đền Thờ
- Mùa Chay Chúa Nhật 3 Năm B. Xh 20,1-7; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25
(22:02:2018 | 11:19 PM)
Tỏa Sáng Trên Núi
- Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm B. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm8,31-34; Mc 9,2-10
(13:02:2018 | 11:26 PM)
Mùa Chay Thiết Lập Bình An
- Mùa Chay Chúa Nhật 1 Năm B. St 9,8-15; Cv 20,32-35; Mc 1, 12-15
(03:02:2018 | 12:46 AM)
Thiên Chúa Chữa Lành
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 5 Năm B. G7, 1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
(23:01:2018 | 08:24 PM)
Lời Có Hiệu Năng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 4 Năm B. Đnl 18, 15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1, 21-28
(17:01:2018 | 07:35 PM)
Truyền Giáo
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm B. Gn 3,1-5.10; 1cr 7, 29-31; Mc 1,14-20
(10:01:2018 | 08:19 PM)
Hãy Đến Mà Xem
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm B. 1Sm 3, 3b-10.19; 1Cr6, 13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
(03:01:2018 | 07:56 PM)
Chúng Tôi Xin Bái Lạy Người
- Mùa Giáng Sinh Năm B. Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
(29:12:2017 | 02:46 AM)
Tổ Ấm Gia Đình
- Mùa Giáng Sinh Năm B. St 15,1-6.21,1-3; Dt 11,8.11-12.7-19; Lc 2,22-40
(25:12:2017 | 01:58 AM)
Con Đường Gia Đình
- Gia đình là con đường dẫn Chúa Giêsu đến với nhân loại. Là Thiên Chúa, Đức Giêsu đủ quyền năng hành động theo tầm vóc thần thiêng của mình. Người có thể chọn cách xuất hiện hoành tráng và uy nghi phù hợp với quyền năng của Thiên Chúa.
(25:12:2017 | 01:53 AM)
Đức Chúa Ở Với Ngươi
- Mùa Vọng Chúa Nhật 4 Năm B. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
(18:12:2017 | 01:31 AM)
Niềm Vui Đang Đến
- Mùa Vọng Chúa Nhật 3 Năm B. Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5, 16-24; Ga 1,6-8.19-28
(09:12:2017 | 07:29 AM)
Hành Trình Sa Mạc
- Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Năm B. Is 40,1-5.9-11;2Pr 3,8-14;Mc 1,1-8
(02:12:2017 | 08:18 AM)
Tỉnh Thức Chờ Chúa Đến
- Mùa Vọng Chúa Nhật 1 Năm B. Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7; 1Cr 1, 3-9; Mc 13,33-37
(25:11:2017 | 08:13 AM)
Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm A. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15, 20-26.28; Mt 25, 31- 46
(18:11:2017 | 08:59 AM)
Hạt Giống Gieo Vào Lòng Đất
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm A. Lễ Tử Đạo Việt Nam. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26
(27:10:2017 | 01:58 AM)
Điều Răn Thứ Hai
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm A. Xh 22, 20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22,34-40
(22:10:2017 | 03:53 AM)
Của XêDa – Của Chúa
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm A. Is 45, 1.4-6; Tx 1, 1-5b; Mt 22,15-21
(15:10:2017 | 12:13 AM)
Tiệc Cưới Và Áo Cưới
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm A. Is 25, 6-10a ; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22,1-14
(06:10:2017 | 06:46 PM)
Tá Điền Sát Nhân
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm A. IS 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43
(29:09:2017 | 08:24 PM)
Hạnh Động Tuyên Xưng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm A. Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32
(12:09:2017 | 02:32 AM)
Sửa Lỗi Huynh Đệ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm A. Ed 33,7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18,15-20
(26:08:2017 | 08:56 AM)
Chìa Khóa Vương Quốc
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 21 Năm A. Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16,13-20

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây