N, 00-00-2011   00 :00:00
(20:04:2017 | 08:30 AM)
Danh Sách Nhân Sự Đặc Trách Xây Dựng Công Trình Đức Mẹ Măng Đen
- Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha danh sách nhân sự đặc trách xây dựng công trình Đức Mẹ Măng Đen.
(13:12:2016 | 06:26 AM)
Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Lễ Đài Măng Đen (09/12/2016)
- Đức cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám mục Giáo phận chủ tế, trên 90 linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân kinh cũng như dân tộc từ khắp mọi miền Giáo phận qui tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen
(13:12:2016 | 05:23 AM)
Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Lễ Đài Măng Đen (09/12/2016)
- Đức cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám mục Giáo phận chủ tế, trên 90 linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân kinh cũng như dân tộc từ khắp mọi miềm Giáo phận qui tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen
(13:12:2016 | 05:18 AM)
Đêm Diễn Nguyện Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tiếp Theo) (từ 19h – 21h, tại Măng Đen, 08/12/2016)
- Cộng đoàn tín hữu kinh cũng như dân tộc vượt mọi vất vả thời tiết mưa gió, đêm nay (08/12/2016) quy tụ về đây trên miền đất heo hút này để chiêm ngắm một hình ảnh Hội Thánh tuyệt mỹ mà TC đã ban cho nhân loại. Đó là Mẹ Maria với tước hiệu “Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
(12:12:2016 | 07:48 AM)
Đêm Diễn Nguyện Lễ Mẹ Vô Nhiễm (từ 19h – 21h, tại Măng Đen, 08/12/2016)
- Cộng đoàn tín hữu kinh cũng như dân tộc vượt mọi vất vả thời tiết mưa gió, đêm nay (08/12/2016) quy tụ về đây trên miền đất heo hút này để chiêm ngắm một hình ảnh Hội Thánh tuyệt mỹ mà TC đã ban cho nhân loại. Đó là Mẹ Maria với tước hiệu “Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
(12:12:2016 | 07:38 AM)
Lễ Đức Mẹ Măng Đen 8.9/12/2016
- Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu bài ghi nhanh LỄ ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN NGÀY 08.09/12/2016
(10:12:2016 | 07:35 PM)
Lễ Đức Mẹ Măng Đen
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một số hình ảnh tại vùng đất chuẩn bị cho Lễ Măng Đen.
(30:11:2016 | 05:59 AM)
Sơ Đồ Lễ Đài Măng Đen
- Ban mục vụ truyền thông xin gởi đến gia đình giáo phận SƠ ĐỒ LỄ ĐÀI MĂNG DEN (8,9/12/2016). CHÚNG TÔI SẼ GỞI ĐẾN QUÍ VỊ TOÀN BỘ SỞ ĐỒ TRONG DỊP NẦY (khi có tin tức) ĐỂ QUÍ VỊ DỄ DÀNG XOAY XỞ THEO LỘ TRÌNH.
(16:12:2015 | 08:31 PM)
Mô Hình Nhà Thờ Măng Đen
- Ban mục vụ truyền thông Giáo Phận xin chuyển đến quý gia đình trong Giáo Phận MÔ HÌNH NHÀ THỜ MĂNG ĐEN. Đức Giám Mục Giáo Phận muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của cộng đoàn dân Chúa về mô hình Nhà thờ Măng Đen này.
(14:12:2015 | 02:58 AM)
Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (09 và 10 tháng 12 năm 2015)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí Gia đình Giáo phận: Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen vào những ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2015.
(11:12:2015 | 03:12 AM)
Giáo Phận Kon Tum Mừng Kính Mẹ Maria Măng Đen - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 09/12-10/12/2015
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài tường thuật Mừng Kính Mẹ Maria Măng Đen - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 09/12 – 10/12/2015
(27:11:2015 | 05:59 PM)
Thông Báo Lễ Mẹ Măng Đen Năm 2015
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Đức Cha Micae về lễ Đức Mẹ Măng Đen 2015.
(21:10:2014 | 10:30 AM)
Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (16/09/2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin đăng đoạn video về Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu bi Măng Đen
(21:10:2014 | 10:27 AM)
Đêm Canh Thức Tại Lễ Đài Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin hân hạnh giới thiệu “Đêm Canh Thức Tại Lễ Đài Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen”, ngày 15/09/2014
(21:10:2014 | 10:24 AM)
Về Với Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen năm 2014
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin lần lượt đăng trình một số đoạn VIDEO CLIP
(21:10:2014 | 10:20 AM)
Đại Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 15 – 16/09/2014
- Một năm qua thật mau, mới hôm nào Giáo Phận Kon Tum mừng kính Mẹ Maria Măng Đen trong những cơn mưa không dứt của năm 2013, vậy mà hôm nay tháng chín của năm 2014 đã vềQuý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây