N, 00-00-2011   00 :00:00
(24:04:2017 | 07:18 AM)
Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần 54 Ngày 07 tháng 5 năm 2017
- Theo tinh thần cuộc họp Ban Ơn Gọi Miền Kon Tum vào ngày 16.3.2017. Để chuẩn bị cho ngày sinh hoạt Ơn Gọi năm nay (07.5.2017, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh). Cuộc họp đã thống nhất với nhau về chủ đề cũng như chương trình. Hôm nay Ban Ơn Gọi xin nhắc lại để những công việc chúng ta đã thống nhất được diễn ra tốt đẹp
(11:04:2016 | 04:24 PM)
Sơ Lược Tiểu Sử Cố Linh Mục Đaminh
- Cha của Cha cố Đaminh là Cụ cố Vĩ – ngành trưởng của dòng họ Mai thuộc ba tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Cha cố Đaminh là người con thứ 6 trong gia đình có 10 người con. Người em thứ 8 của ngài là Đức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương, nguyên Giám mục phụ tá Giáo phận giáo phận Orange County, California, Hoa Kỳ.
(10:12:2015 | 07:27 PM)
Tiểu Sử Và Logo Của Đức Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Giáo Phận Kontum
- Ban Mục vụ truyền thông Giáo Phận Kontum xin gửi đến Quý gia đình trong Giáo Phận Tiểu Sử Và Logo Của Đức Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.
(30:03:2015 | 02:28 AM)
Bản Góp Ý Giáo Luật
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha bản góp ý Giáo Luật của Cha Giuse Trần Ngọc Tín, Chánh Án Tòa Án Hôn Phối Giáo phận.
(21:10:2014 | 09:57 AM)
Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh
- Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"
(21:10:2014 | 09:55 AM)
Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung
- Khẩu Hiệu : "Ngài Yêu Tôi"
(21:10:2014 | 09:52 AM)
Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
- KhẩuHiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"
(21:10:2014 | 09:49 AM)
Ðức Cha Paul Léon Seitz Kim
- Khẩu hiệu Giám mục: Hãy làm cho con say mê thánh giá
(21:10:2014 | 09:46 AM)
Ðức Cha Jean Liévin Khâm
- Khẩu Hiệu Giám Mục: "Dilexi Te": "Con yêu mến Ngài" (Ger31,3)
(21:10:2014 | 09:43 AM)
Ðức Cha Stêphanô Cuénot Thể (Stéphane Théodore Cuénot)
- Khẩu hiệu Giám Mục: "FAC ME CRUCE INEBRIARI"
(21:10:2014 | 09:31 AM)
Ðức Cha Martial Jannin Phước, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Kontum
- Giám Mục hiệu toà GADARAQuý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây