N, 00-00-2011   00 :00:00
(29:03:2018 | 06:26 AM)
Thông Báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế về Ngày họp mặt tháng 4.2018
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế về Ngày họp mặt tháng 4.2018
(02:03:2018 | 07:45 AM)
Thông Báo Về Ngày Họp Mặt Tháng 3/2018
- Văn Phòng TGM xin thông báo về ngày họp mặt tháng 3/2018
(06:10:2017 | 06:41 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận
(26:05:2017 | 06:22 PM)
Ngày Họp Mặt Và Thường Huấn
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế:
(27:12:2016 | 12:18 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1 năm 2017
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế về việc tĩnh tâm tháng 01.2017
(24:11:2016 | 08:10 PM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 12/2016
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 12.2016: tĩnh tâm theo Giáo Miền.
(27:10:2016 | 10:09 PM)
Tĩnh Tâm Theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt)
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 11.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt)
(26:08:2016 | 07:46 PM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 09
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha V/v tĩnh tâm linh mục
(12:08:2016 | 07:28 AM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Chư Prông
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Chư Prông
(12:08:2016 | 07:26 AM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Pleiku
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Pleiku
(05:08:2016 | 06:33 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 8.2016 Của Các Giáo Hạt:
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của các Giáo Hạt:
(28:06:2016 | 02:35 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 7/2016
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha
(03:05:2016 | 02:20 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Theo Giáo Hạt
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm của các Cha Hạt Trưởng, về việc tĩnh tâm linh mục tháng 5.2016.
(04:04:2016 | 05:09 PM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền.
(26:03:2016 | 06:15 AM)
Tĩnh Tâm Tháng 04 năm 2016
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền
(08:03:2016 | 06:42 PM)
Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay Cho Liên Tu Sĩ Tháng 03
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Liên Tu sĩ:
(22:02:2016 | 05:54 PM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 03 Năm 2016
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 03.2016
(26:01:2016 | 03:08 AM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 2.2016 và Thánh Lễ Tất Niên
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn về việc tĩnh tâm linh mục tháng 2.2016 và Thánh Lễ Tất Niên
(31:12:2015 | 08:54 AM)
Tĩnh Tâm Tháng 01 năm 2016
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016
(23:12:2015 | 02:14 AM)
Tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016:
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016
(13:11:2015 | 08:28 PM)
Tĩnh tâm của Ban Liên Tu Sĩ Giáo Phận.
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Quý Tu Sĩ thông báo tĩnh tâm của Ban Liên Tu Sĩ Giáo Phận.
(30:10:2015 | 05:51 PM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 11
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 11.2015
(09:08:2015 | 02:33 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục – Tháng 8
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 8.2015
(23:04:2015 | 06:58 AM)
Tĩnh Tâm Tháng 5.2015 (Cấp Giáo Phận)
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế trong Giáo Phận về việc tĩnh tâm tháng 5.2015 (cấp Giáo Phận)
(27:02:2015 | 03:00 AM)
Tĩnh Tâm Tháng 03 Theo Miền
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 3.2015: Tĩnh tâm theo Miền.

 Trang :1 - 2 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây