N, 00-00-2011   00 :00:00
(11:04:2016 | 04:24 PM)
Sơ Lược Tiểu Sử Cố Linh Mục Đaminh
- Cha của Cha cố Đaminh là Cụ cố Vĩ – ngành trưởng của dòng họ Mai thuộc ba tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Cha cố Đaminh là người con thứ 6 trong gia đình có 10 người con. Người em thứ 8 của ngài là Đức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương, nguyên Giám mục phụ tá Giáo phận giáo phận Orange County, California, Hoa Kỳ.
(30:03:2015 | 02:28 AM)
Bản Góp Ý Giáo Luật
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha bản góp ý Giáo Luật của Cha Giuse Trần Ngọc Tín, Chánh Án Tòa Án Hôn Phối Giáo phận.Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây