N, 00-00-2011   00 :00:00
(10:02:2017 | 07:19 PM)
Bổ Nhiệm Và Thuyên Chuyển Các Linh mục Chánh Xứ
- Giáo phận Kontum những ngày đầu năm 2017 đầy tràn cảm xúc vui mừng hy vọng bởi lịch thuyên chuyển linh mục. Đặc biệt ngày 7.2.2017, bốn vị linh mục đã hân hoan đón nhận sứ vụ mới do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị Giám Mục giáo phận bổ nhiệm.
(02:02:2017 | 06:47 AM)
Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 120 Năm Thành Lập Giáo Xứ Kon Măh Hạt Chư Păh, Giáo Phận Kontum
- Thật ý nghĩa năm nay kỷ niệm 120 năm hình thành cộng đoàn Kon Măh, cũng là 166 năm thành lập TTTG Kon Kơxâm (1851-2017); và tròn 160 năm Cha Bề trên tiên khởi Phêrô Combes (Bê) qua đời nằm tại Kon Kơxâm (1857-2017).
(09:01:2017 | 08:14 AM)
Kinh Nguyện Và Phụng Vụ Kitô Giáo Hòa Hợp Trong Bối Cảnh Văn Hóa Tây Nguyên
- Nhân dịp này Ban mục vụ Truyền thông ghi lại đây bài nghiên cứu của Đức Cha Aloysiô NGUYỄN HÙNG VỊ khi Ngài chưa làm Giám mục (vào năm 2014). Bài nghiên cứu của Ngài có thế giá vì ngài đã chuyên sâu về Phụng Vụ Thánh và có học vị về vấn đề này.
(08:01:2017 | 08:08 AM)
Gặp Mặt Các Cha, Các Thầy Phó Tế Vào Ngày 03/01/2017 – Kinh Nguyện và Phụng Vụ Kitô Giáo v.v.v…
- Qua cuộc họp của Hội Đồng Linh mục tại Tòa Giám mục Kontum ngày 29 tháng 11 và qua cuộc tĩnh tâm liên tu sĩ ngày 01 tháng 12 vừa qua tại Giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Plei ku, có những vấn đề liên quan đến Phụng Vụ trong giáo phận Kontum chúng ta, nay xin đưa ra một số qui định chung.
(29:12:2016 | 04:48 PM)
Tính Chất Thánh Thiêng Của Hôn Nhân Công Giáo
- Hội Thảo Ngày Gia Thất 30.12.2016. Giáo xứ Phương Hòa - Kontum
(01:12:2016 | 07:39 AM)
Năm Mục Vụ Gia đình 2017 – Gặp Gỡ I: Chúng Ta Yêu Nhau
- Một khi nhận ra và cảm nếm được ý nghĩa đích thực của tình yêu vốn tự nó hướng tới một dự phóng chung trong đời hôn nhân, đôi bạn sẽ thấp thoáng thấy được “Niềm vui của Tình yêu” (Amoris Laetitia) trong đời sống gia đình mình đang hướng tới.
(14:11:2016 | 04:01 PM)
Dân Tộc Xtiêng – Vùng Bình Phước – Đón Nhận Hạt Giống Tin Mừng Năm 1856
- “Dân tộc Xtiêng cư trú từ rất lâu đời tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, nhưng chủ yếu là Sông Bé. Hiện dân số có trên 40.000 người (vào năm 1984). Họ sống xen kẽ với các dân tộc người Việt, Khơme, Chàm, Mnông …
(11:11:2016 | 10:14 PM)
Giáo Phận Qui Nhơn – Nạn Văn Thân
- Thời gian bắt đạo trên đất nước Việt Nam kéo dài từ 1580 và kết thúc vào năm 1888. Với nhiều hình khổ đa dạng: lưu đày, lao tù, gông cùm, xiềng xích, xử trảm, xử giảo, bá đao, thiêu sống, lăng trì. Kết quả không phải chỉ có 117 vị tử đạo được phong hiển thánh mà thôi, nhưng ước tính có đến 300.000 vị được phúc tử đạo.
(13:10:2016 | 10:56 PM)
Quyển Ba: Giáo Luật Và Nhiệm Vụ Giáo Huấn
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu QUYỂN BA: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN” của Lm. GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, Tiến sĩ Giáo luật, biên soạn.
(26:07:2016 | 05:21 PM)
Tự Điển “DICTIONNAIRE BAHNAR-FRANÇAIS” (năm 1889) Do Linh Mục Thừa Sai P. X. DOURISBOURE Biên Soạn.
- Linh mục thừa sai P. X. DOURISBOURE – MEP có TÂM và có TẦM để phục vụ cho công cuộc tôn giáo trên vùng Tây nguyên, khi đặt chân lên Kon Kơxâm (1851) tiếp xúc học tiếng nói người dân bản địa. Các vị thừa sai ghi chép, biên soạn, và bắt đầu sáng tạo ra chữ viết tiếng Ba Na cách đây 165 năm.
(18:07:2016 | 12:59 AM)
Quyển Bốn: Giáo Luật Và Nhiệm Vụ Thánh Hóa
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu QUYỂN BỐN: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ THÁNH HÓA” của Lm. GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, Tiến sĩ Giáo luật, biên soạn.
(13:07:2016 | 08:37 PM)
Một Số “Từ” Trong Văn Học Nhà Đạo
- từ latinh “ECCLESIA” được chuyển âm qua chữ quốc ngữ làm sao và đâu là ý nghĩa nguyên thủy của nó. Chúng tôi lấy từ “ECCLESIA” trong Tin Mừng Mathêô chương XVI, câu 18a như điểm phát xuất cho bài nghiên cứu thô thiển của chúng tôi.
(11:07:2016 | 06:10 PM)
Giáo Luật Và Dân Thiên Chúa
- “Dân Thiên Chúa” quan trọng nhất, bởi vì có những thay đổi theo đường hướng canh tân của Công Đồng Vaticanô II, đồng thời cũng đề ra những quy chế pháp lý cho hai bậc sống khác nhau trong Giáo Hội và cho những cơ cấu lãnh đạo của Giáo Hội.
(11:07:2016 | 06:09 PM)
Giáo Luật Và Quy Tắc Tổng Quát
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo phận một số đề tài dày công nghiên cứu của Cha GIUSE TRẦN NGỌC TÍN về GIÁO LUẬT VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.
(01:06:2016 | 12:37 AM)
Một Vài Suy Tư Về Giáo Luật Và Quy Tắc Tổng Quát
- Bài nghiên cứu có tựa đề “ GIÁO LUẬT VÀ QUY TẮC TỔNG QUÁT” thiết nghĩ có nhiều điểm cần quan tâm. Chúng tôi xin mạn phép trích dẫn một số đoạn trong tài liệu quí báu này và đồng thời ghi lại đây một số đoạn trong văn kiện Công Đồng Vaticanô II để phần nào minh định đường hướng sống đạo trong hiện tình Giáo hội Việt nam hôm nay.
(06:05:2016 | 06:49 PM)
Tiếng Nói Nước Đại Việt (Việt Nam) Vào Thế Kỷ XVII Và Gạn Lọc-Phát Huy Trong Sáng Tiếng Việt Hôm Nay
- Mỗi cộng đồng dân tộc trong mỗi thời đại có tiếng nói riêng và thể hiện qua ngôn ngữ truyền khẩu hoặc bằng chữ viết. Vào thế kỷ XVII, cộng đồng dân nước ta đã có tiếng nói được viết bằng chữ Hán Nôm và bằng chữ quốc ngữ latinh hóa đem lại những ảnh hưởng sâu xa trong đời sống dân tộc.
(06:05:2016 | 06:24 PM)
Linh mục Jêrônimô Maiorica S.J Với Tác Phẩm Giáo Lý Chữ Nôm
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo phận bài nghiên cứu của Lm. GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN. Tác Phẩm Giáo Lý Công Giáo CHỮ NÔM của Linh mục thừa sai JÊRÔNIMÔ MAIORICA S.J thế kỷ XVII.
(15:02:2016 | 03:33 AM)
Nền Văn Học Công Giáo Viêt-Nam
- “Với Tự điển Việt-Bồ-La, Ngữ pháp tiếng Việt và Phép giảng tám ngày, chữ Quốc ngữ được điển chế và thí nghiệm trong phạm vi sáng tác. Một nền văn học công giáo bằng chữ Quốc ngữ chính thức bắt đầu với giáo sĩ Alexandre de Rhodes” – nhà nghiên cứu Võ Long Tê nhận định”.
(03:02:2016 | 08:05 PM)
Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum
- Cánh Đồng rộng lớn Kon Tum ngày nay đã là nơi làm việc của nhiều Nhà Dòng và Tu Hội, ai lại không muốn về để gặp gỡ và sẻ chia những kinh nghiệm cho nhau vào những ngày cuối năm này!
(28:01:2016 | 02:57 AM)
Nội Lực Để Sáng Tạo Và Bảo Tồn “Chữ Quốc Ngữ” Trong Tầm Nhìn “Không Gian Văn Hóa Chữ Quốc Ngữ”.
- Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo Phận bài nghiên cứu của Linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn
(28:01:2016 | 02:07 AM)
Tâm Tình Cảm Nhận Dịp Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Hạt Pleiku Và ChưProng
- Tạ ơn Chúa, hôm nay các con cái Người; già, trẻ, nam, nữ đều hân hoan trong lòng và ăn mặc rất đẹp để đến nhà Chúa tham dự thánh lễ mở Cửa Thánh, bước qua cửa này để thay đổi bản thân,
(08:12:2015 | 09:27 PM)
Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm
- Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng gia đình Giáo phận bài viết: “Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm” nhân dịp Mừng 50 năm hình thành Giáo xứ (1965 – 2015).
(08:12:2015 | 09:24 PM)
Hoa Lư Trong Ký Ức và Tâm Tư
- Nhân ngày Giáo Xứ Hoa Lư Kỷ niệm Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo xứ (1965 – 2015), Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài viết “Hoa Lư Trong Ký Ức và Tâm Tư” sau đây.
(05:12:2015 | 07:20 AM)
Lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ Vào Ngày 03.12.2015
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài tường thuật LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC ĐỨC CHA ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ (03.12.2015)
(02:12:2015 | 01:45 AM)
Giáo Xứ Thánh Tâm Pleiku Mừng 50 Năm Thành Lập
- Sáng nay ngày 1-12-2015, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức Cha Phê-rô Trần Thanh Chung đã về giáo xứ Thánh Tâm thuộc giáo hạt Pleiku giáo phận Kontum để dâng lễ mừng 50 năm thành lập giáo xứ.

 Trang :1 - 2 - 3 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây