N, 00-00-2011   00 :00:00
(08:01:2017 | 01:43 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện-Lễ Hiển Linh Số 305
- Ban mục vụ Truyền thông Gp. Kontum xin giới thiệu cùng quí Gia đình Giáo phận
(01:01:2017 | 01:35 AM)
Kỷ Niệm Giáng Sinh 1986 tại AyunPa
- Xin ghi lại Kỷ niệm Giáng Sinh của Hồng Sơn Ngọc 30 Năm trước (1986-2016)
(02:10:2016 | 04:33 PM)
Sống Chuỗi Mân Côi
- “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28)
(29:08:2016 | 05:37 AM)
Chỗ Của Chúa
- Đức Giêsu bảo: “Khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối” (Lc 14, 10)
(21:02:2016 | 07:49 AM)
Một Mình Đức Giêsu Ở Đó
- “Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu” (Lc 9, 36)
(31:01:2016 | 06:43 PM)
Ngày Chan Chứa Thánh Ân
- “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
(09:01:2016 | 08:46 AM)
Phép Rửa Tình Yêu
- “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa” (Lc 3, 21)
(28:12:2015 | 07:31 AM)
Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
- Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
(23:12:2015 | 02:11 AM)
Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
- Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
(23:11:2015 | 08:10 AM)
Vương Quốc Sự Thật
- “Tôi đã sinh ra và đã đến thế Gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18, 37)
(23:11:2015 | 07:52 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
(23:11:2015 | 07:39 AM)
Yêu Thương Quay Về
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu tác phẩm “YÊU THƯƠNG QUAY VỀ” của một nữ tác giả trẻ xuất thân từ Tây Nguyên, với bút danh: TÂM NGỌC.
(17:11:2015 | 07:41 PM)
Chiều Nắng Tím
- Chiều Nắng Tím
(17:11:2015 | 07:27 PM)
Người Ở Ngay Ngoài Cửa
- (Mc 13,24-32 * CN33TN/B)
(13:11:2015 | 08:22 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
(07:11:2015 | 01:07 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
(30:10:2015 | 06:05 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
(30:10:2015 | 06:00 PM)
Thấy
- (Mc10,46-52 * CN30TN/B)
(16:10:2015 | 01:43 AM)
Giàu
- (Mc 10, 17-30 * CN 28 TN/B)
(16:10:2015 | 01:38 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện số 240
- Thi Ca Cầu Nguyện số 240
(11:10:2015 | 07:58 PM)
Kho Tàng Trên Trời
- “Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10, 21)
(22:09:2015 | 10:37 PM)
Người Lớn Nhất
- “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9, 30.34)
(22:09:2015 | 10:34 PM)
Làm Người Lãnh Đạo – Phục Vụ (Mc 9,30-37 * CN25TN/B)
- “Ai muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 35b)
(22:09:2015 | 10:28 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 237 – CHÚA NHẬT 25 TN B
- Chúng tôi xin giới thiệu THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 237 - CHÚA NHẬT 25 TN B
(16:09:2015 | 12:17 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 236
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 236

 Trang :1 - 2 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây