N, 00-00-2011   00 :00:00
(15:10:2017 | 12:11 AM)
Trực Tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
- Trực Tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
(06:10:2017 | 06:39 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II
- Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Kon Tum, 29-09-2017- Phần II
(30:09:2017 | 07:10 PM)
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I
- Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo phận Kontum Phần I
(12:09:2017 | 03:02 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Ngày Truyền Thống Comitium Miền Pleiku
- THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY TRUYỀN THỐNG COMITIUM MIỀN PLEIKU (08/09/2017)
(12:09:2017 | 02:59 AM)
Đại Hội Legio Mariae Miền Pleiku
- Đại Hội Legio Mariae Miền Pleiku
(12:09:2017 | 02:56 AM)
70 Năm Nhìn Lại
- Tại giáo phận Kontum, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã hình thành từ lâu, số Hội viên đã phát triển trong nhiều xứ đạo kinh cũng như các buôn làng người dân tộc, được ghi lại trong thống kê của Echos địa phận năm 1938
(01:09:2017 | 07:05 AM)
Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ La-Sơn
- Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ La Sơn-Giáo Hạt Mang Yang, ngày 31-08-2017
(13:08:2017 | 10:17 PM)
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Bà Cố Maria
- Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Bà Cố Maria
(13:08:2017 | 10:12 PM)
Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng III Năm 2017 – Giáo Phận Kontum
- Lễ Trao Giải Hoa Núi Rừng III Năm 2017 – Giáo Phận Kontum
(11:08:2017 | 09:37 PM)
Hội Trại Sinh Viên Công Giáo 2017- Giáo Phận Kontum
- Hội Trại Sinh Viên Công Giáo 2017- Giáo Phận Kontum
(05:08:2017 | 05:55 PM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prông 29.07.2017
- Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Sư Phạm Giáo Lý Giáo Hạt Chư Prông 29.07.2017
(05:08:2017 | 05:52 PM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum 3.8.2017 - Phần II
- Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum 3.8.2017 - Phần II
(04:08:2017 | 12:04 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ – 3.08.2017
- Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ – 3.08.2017
(03:08:2017 | 06:38 AM)
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên thuộc Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum
(03:08:2017 | 06:33 AM)
Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng, Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum
- Khai Mạc Trại Hè 2017 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Hưng, Giáo Hạt Chư Prong, Gp. Kontum
(31:07:2017 | 07:25 PM)
TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Tư 26/7/2017
- TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Tư 26/7/2017
(23:07:2017 | 09:10 PM)
Nương Tựa Nơi Chúa
- Nương Tựa Nơi Chúa
(22:07:2017 | 06:50 AM)
Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ An Khê, Gp. Kontum – tỉnh Gialai
- LỄ BỔ NHIỆM LINH MỤC CHÁNH XỨ GX AN KHÊ (20/07/2017)
(22:07:2017 | 06:43 AM)
Thánh Lễ Nhậm Chức Chính Xứ Chính Tòa Giáo Phận Kontum
- THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ CHÍNH TÒA CỦA LM. GIACÔBÊ TRẦN TẤN VIỆT DO ĐGM. ALOISIÔ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ TẾ SÁNG 19/7/2017
(14:07:2017 | 06:10 PM)
Lần hạt Năm Sự Vui cùng Đức Mẹ Fatima ngày 13/07/2017
- Lần hạt Năm Sự Vui cùng Đức Mẹ Fatima ngày 13/07/2017

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây