N, 00-00-2011   00 :00:00
(13:02:2018 | 08:02 AM)
Phong Cùi
- Người phong cùi tìm đến Chúa Giêsu xin chữa lành. Ông van xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành bệnh.” Chúng ta biết rằng không ai chạy đến với Chúa mà bị từ chối sự giúp đỡ. Chúa đã chữa ông ta lành bệnh.
(08:01:2017 | 01:43 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện-Lễ Hiển Linh Số 305
- Ban mục vụ Truyền thông Gp. Kontum xin giới thiệu cùng quí Gia đình Giáo phận
(01:01:2017 | 01:35 AM)
Kỷ Niệm Giáng Sinh 1986 tại AyunPa
- Xin ghi lại Kỷ niệm Giáng Sinh của Hồng Sơn Ngọc 30 Năm trước (1986-2016)
(05:12:2016 | 07:29 AM)
Bài Hát Mẹ Măng Den và Tâm Tình Măng Den
- Ban mục vụ xin giới thiệu 02 bài hát có tựa đề “MẸ MĂNG DEN & TÂM TÌNH MĂNG DEN” của linh mục GIUSE NGUYỄN ĐỨC CHƯƠNG”, chánh xứ Plei Rơhai, Giáo phận Kontum vừa sáng tác, để gia đình Giáo phận chuẩn bị tâm tình cầu nguyện trước ngày Đại Lễ Măng Den ngày 8 &9/12/2016 sắp tới.
(02:10:2016 | 04:33 PM)
Sống Chuỗi Mân Côi
- “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28)
(29:08:2016 | 05:37 AM)
Chỗ Của Chúa
- Đức Giêsu bảo: “Khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối” (Lc 14, 10)
(21:02:2016 | 07:49 AM)
Một Mình Đức Giêsu Ở Đó
- “Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu” (Lc 9, 36)
(31:01:2016 | 06:43 PM)
Ngày Chan Chứa Thánh Ân
- “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
(09:01:2016 | 08:46 AM)
Phép Rửa Tình Yêu
- “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa” (Lc 3, 21)
(28:12:2015 | 07:31 AM)
Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
- Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
(23:12:2015 | 02:11 AM)
Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
- Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
(23:11:2015 | 08:10 AM)
Vương Quốc Sự Thật
- “Tôi đã sinh ra và đã đến thế Gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18, 37)
(23:11:2015 | 07:52 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
(23:11:2015 | 07:39 AM)
Yêu Thương Quay Về
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu tác phẩm “YÊU THƯƠNG QUAY VỀ” của một nữ tác giả trẻ xuất thân từ Tây Nguyên, với bút danh: TÂM NGỌC.
(17:11:2015 | 07:41 PM)
Chiều Nắng Tím
- Chiều Nắng Tím
(17:11:2015 | 07:27 PM)
Người Ở Ngay Ngoài Cửa
- (Mc 13,24-32 * CN33TN/B)
(13:11:2015 | 08:22 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
(07:11:2015 | 01:07 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
(30:10:2015 | 06:05 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
(30:10:2015 | 06:00 PM)
Thấy
- (Mc10,46-52 * CN30TN/B)

 Trang :1 - 2 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây