N, 00-00-2011   00 :00:00
(23:04:2014 | 12:35 PM)
Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Hạt ChưProng – Ngày 30/3/2014
- CHỦ ĐỀ: TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH
(23:04:2014 | 12:18 PM)
Ban BAXH Miền Kontum Nhắc Lại Thông Báo
- Văn Phòng TGM xin nhắc lại thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum đến Quý Cha MIỀN KONTUM
(17:04:2014 | 12:03 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
- Kính thưa Quý Cha
(17:04:2014 | 11:52 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Konttum xin phép đăng lên bài ghi nhanh “THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU” tại Nhà thờ  ĐĂK MOT (16- 04- 2014)
(15:04:2014 | 09:25 AM)
Ngày Tân Tòng 2014
- Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha
(15:04:2014 | 09:16 AM)
Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh
- Đêm 19. 4. 2014
(12:04:2014 | 09:41 AM)
Gia Đinh Tân Hương – Kontum số 472
- Ban mục vụ Giáo phận xin giới thiệu Tờ  “Gia Đinh Tân Hương – Kontum số 472″  Tuần Thánh năm 2014
(12:04:2014 | 09:34 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum đến Quý Cha MIỀN KONTUM
(12:04:2014 | 09:28 AM)
Lễ Khai Mạc Triển Lãm Tranh Ảnh Mỹ Thuật Của Nhóm MT Do BGMNTT bảo trợ
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận giới thiệu
(09:04:2014 | 08:13 AM)
Văn Phòng TGM xin thông báo
- Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(09:04:2014 | 08:10 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
- Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin chuyển bài NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
(09:04:2014 | 08:05 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
- Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận rất may tìm thấy bài viết tường thuật (bằng tiếng Pháp) về Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm, Đại Diện Tông Tòa Miền Truyền Giáo Kontum và 2 vị linh mục thừa sai đến Attopeu-Paksé (đi và về từ 13/02 đến 05/03/1944)
(09:04:2014 | 08:02 AM)
Tờ Liên Lạc GDTH số 741
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Tờ Liên Lạc GDTH số 741 (Tờ GDTH : Gia Đình Tân Hương -Lưu hành nội bộ)
(28:03:2014 | 08:16 PM)
Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
- Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
(28:03:2014 | 08:11 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
- Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:29 PM)
Thông Báo Của VPTGM
- Thông Báo Của VPTGM
(28:03:2014 | 07:17 PM)
Tờ Bướm Năm Gia Đình CN IV MÙA CHAY
- Tờ Bướm Năm Gia Đình CN IV MÙA CHAY
(22:03:2014 | 10:14 PM)
Thông Tin Giáo phận
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận giới thiệu cuộc Hội Ngộ đầu tiên trong năm của Ban loan báo Tin Mừng của Giáo phận (vào ngày 21.03.2014)

(21:03:2014 | 01:55 AM)
Tờ Bướm Năm Gia Đình CNIII MÙA CHAY
- Tờ Bướm Năm Gia Đình CNIII MÙA CHAY
(21:03:2014 | 01:15 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
- Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)
-

Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

(14:03:2014 | 08:52 PM)
Tờ Bướm Năm Gia Đình CNII MÙA CHAY
- Tờ Bướm Năm Gia Đình CNII MÙA CHAY
(08:03:2014 | 01:37 AM)
Tờ Bướm Năm Gia Đình CNI MÙA CHAY

- Tờ Bướm Năm Gia Đình CNI MÙA CHAY
(06:03:2014 | 05:26 PM)
Thông Báo Của Ban HL Lớp Thăng Tiến TN Dân Tộc
-

Thông Báo Của Ban HL Lớp Thăng Tiến TN Dân Tộc

(28:02:2014 | 08:17 PM)
Tờ Bướm Năm Gia Đình CN8 TN A
- Tờ Bướm Năm Gia Đình CN8 TN A

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10