N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(05:07:2014 | 10:22 AM)
Ngày Giỗ Đầu Của Cha Calistô Bá Năng Lý
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu  Bài Ghi Nhanh về Thánh Lễ Giỗ đầu tiên  của cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ
(01:07:2014 | 11:31 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 01 Năm Ngày Qua Đời Của Linh Mục Calisto Bá Năng Lý
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh Lễ Giỗ giáp 01 năm ngày Cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ VỀ NHÀ CHA (30/06/2014)
(08:06:2014 | 11:44 AM)
Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum 07-06-2014
- Kontum 07-06-2014
(17:05:2014 | 10:52 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bà con Giáo phận  nội dung và 2 đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh lễ đồng tế: Đức Cha Micae Giám mục Giáo phận chủ tế, cha Tổng Đại Diện,  trên 20  linh mục đồng tế, và các tu sĩ nam nữ, đông đảo tín hữu kinh cũng như dân tộc hiệp thông trong Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Nhà Nguyện Plei Don
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum chưa có đầy đủ thông tin về Ngày Gặp Mặt Tân Tòng tại Miền Pleiku Giáo phận (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
- Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum Xin Phép Đăng Lên Bài Ghi Nhanh “THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU” tại Nhà thờ ĐĂK MOT (16- 04- 2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
- Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin chuyển bài NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
- Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận rất may tìm thấy bài viết tường thuật (bằng tiếng Pháp) về Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm, Đại Diện Tông Tòa Miền Truyền Giáo Kontum và 2 vị linh mục thừa sai đến Attopeu-Paksé (đi và về từ 13/02 đến 05/03/1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)
-

Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

(26:02:2014 | 07:58 AM)
Video Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum.
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình trên mang truyền thông Giáo phận Video “Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức  Giám Mục Giáo Phận Kontum (24/02/1984 – 24/02/2014)” tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum”

(17:02:2014 | 09:17 AM)
Mồng Hai Tết Giáp Ngọ
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một chuyến ra đi vào “NGÀY MỒNG HAI TẾT (Thứ bảy ngày 01.02.2014)”, ĐẾN VÙNG TÂY TÂY NAM THÀNH PHỐ KONTUM.

(13:02:2014 | 08:56 PM)
Mồng Một Tết Giáp Ngọ – Thăm các giáo họ , thuộc Giáo xứ Ia Tô
-

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đăng loạt bài ghi lại CUỘC HÀNH TRÌNH NGÀY MỒNG MỘT NĂM GIÁP NGỌ (31.01.2014) TRONG VÙNG HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIALAI VỚI MỘT VÀI SUY TƯ.

(11:02:2014 | 05:24 PM)
Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Mồng ba tết)
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận giới thiệu Thánh Lễ Mồng Ba Tết, tại Lễ Đài Đức Mẹ Măng Đen đặc biệt bài sẻ chia Tin Mừng của Giám mục Giáo phận, Chủ tế Thánh Lễ  đồng tế.

(11:02:2014 | 03:33 AM)
Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận bài viết của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ H’Neng, Đăk Đoa, Gia Lai, về “VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN” hội diễn tại khuôn viên giáo xứ H’Neng ngày Mồng Năm (ngày.04.02.2014)

(09:02:2014 | 08:07 AM)
Ngày cuối năm Quý Tỵ
-

Ban truyền thông Giáo phận xin ghi lại  một đôi nét “NHỮNG CHUYẾN RA ĐI TRONG DỊP MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ”.

(04:02:2014 | 08:54 PM)
Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Và Sinh Viên Công Giáo - Giáo Phận Kontum
-

Ban mục vụ truyền thông giáo phận xin giới thiệu ngày sinh hoạt truyền thống của Giáo phận:”NGÀY TU SĨ-THẦY CÔ-SINH  VIÊN CÔNG GIÁO”  (Mồng Bốn Tết).

(28:01:2014 | 07:43 AM)
MỘT CHUYẾN RA ĐI
-

XIN ĐÍNH CHÍNH: Trong bài “MỘT CHUYẾN RA ĐI”, chúng tôi có ghi vài chỗ: “Con đường 14C (còn gọi là Đường Hồ Chí Minh). Xin quí vị vui lòng điều chỉnh trở lại, bằng cách bỏ câu trong ngoặc đơn (còn gọi là Đường Hồ Chí Minh). Chúng tôi sẽ  tìm hiểu sâu hơn về  Đường Hồ Chí Minh, xuyên qua Giáo phận Kontum. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

(23:01:2014 | 07:05 PM)
LỄ TẠ ƠN VÀ HỌP MẶT CUỐI NĂM CỦA QUÝ LINH MỤC - TU SĨ ĐẠI DIỆN HỘI YAO PHU - BAN CHỨC VIỆC TRONG GIÁO PHẬN KON TUM
- Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn Video Clip Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm QUÝ TỴ (vào ngày 22.01.2014) tại Nguyện đường Chủng viện Thừa sai Kontum.
(14:01:2014 | 09:07 PM)
Thông Báo Của VPTGM
- Thông Báo Của VPTGM
(10:01:2014 | 08:19 AM)
GIÁO PHẬN KONTUM NĂM TÂN PHÚC ÂN HOÁ GIA ĐÌNH 2014
- Ban Mục vụ truyền thông xin giới thiệu Tờ Bướm, nội dung trình bày giáo lý và đời sống đức tin, loan báo Tin Mừng trong năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình năm 2014. Sau đây là tờ bướm trình bày giáo lý Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép rửa Năm A.
(08:01:2014 | 02:31 AM)
Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
- Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
(07:01:2014 | 12:40 AM)
Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
- Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
(04:01:2014 | 10:56 PM)
Giáo Miền Kontum Khai Mạc Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2014
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng tiếp đoạn Video Clip ghi lại Thánh Lễ “NGÀY GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO MIỀN KONTUM, GIÁO PHẬN KONTUM”, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương vào ngày 30-12-2013 vừa qua
(02:01:2014 | 08:13 AM)
Giáo Miền Kontum Khai Mạc Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2014
- Sau đây, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình đoạn Video Clip ghi lại phần trình bày của linh mục hướng dẫn và lời giáo huấn của Đức cha Micae, Giám mục Giáo phận Khai Mạc và định hướng cho Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình trong Giáo phận năm 2014.

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10