N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(05:07:2014 | 10:22 AM)
Ngày Giỗ Đầu Của Cha Calistô Bá Năng Lý
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu  Bài Ghi Nhanh về Thánh Lễ Giỗ đầu tiên  của cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ
(01:07:2014 | 11:31 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 01 Năm Ngày Qua Đời Của Linh Mục Calisto Bá Năng Lý
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh Lễ Giỗ giáp 01 năm ngày Cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ VỀ NHÀ CHA (30/06/2014)
(08:06:2014 | 11:44 AM)
Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum 07-06-2014
- Kontum 07-06-2014
(17:05:2014 | 10:52 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận
(12:05:2014 | 10:39 AM)
Thông Báo Tuyển Sinh của Chủng Viện Thừa Sai Kontum năm 2014-2015
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tuyển sinh 2014 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum đến Quý Cha
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bà con Giáo phận  nội dung và 2 đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh lễ đồng tế: Đức Cha Micae Giám mục Giáo phận chủ tế, cha Tổng Đại Diện,  trên 20  linh mục đồng tế, và các tu sĩ nam nữ, đông đảo tín hữu kinh cũng như dân tộc hiệp thông trong Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Nhà Nguyện Plei Don
(02:05:2014 | 01:08 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum 29.04.2014
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu Chương Trình và Nội dung Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum năm 2014

(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum chưa có đầy đủ thông tin về Ngày Gặp Mặt Tân Tòng tại Miền Pleiku Giáo phận (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
- Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum Xin Phép Đăng Lên Bài Ghi Nhanh “THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU” tại Nhà thờ ĐĂK MOT (16- 04- 2014)
(02:05:2014 | 11:41 AM)
Lễ Khai Mạc Triển Lãm Tranh Ảnh Mỹ Thuật Của Nhóm MT Do BGMNTT bảo trợ
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận giới thiệu
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
- Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin chuyển bài NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
- Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận rất may tìm thấy bài viết tường thuật (bằng tiếng Pháp) về Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm, Đại Diện Tông Tòa Miền Truyền Giáo Kontum và 2 vị linh mục thừa sai đến Attopeu-Paksé (đi và về từ 13/02 đến 05/03/1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)
-

Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

(26:02:2014 | 07:58 AM)
Video Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum.
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình trên mang truyền thông Giáo phận Video “Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức  Giám Mục Giáo Phận Kontum (24/02/1984 – 24/02/2014)” tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum”

(25:02:2014 | 08:35 PM)
Lễ Giỗ 30 Năm Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum Paul Léon Seitz (Phaolô Kim) (24/02/1984 – 24/02/2014)
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài ghi nhanh THÁNH LỄ GIỖ 30 NĂM ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM, ĐỨC CHA PAUL LÉON SEITZ (PHAOLÔ KIM ) (24/02/1984 – 24/02/2014) tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

(17:02:2014 | 09:17 AM)
Mồng Hai Tết Giáp Ngọ
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một chuyến ra đi vào “NGÀY MỒNG HAI TẾT (Thứ bảy ngày 01.02.2014)”, ĐẾN VÙNG TÂY TÂY NAM THÀNH PHỐ KONTUM.

(15:02:2014 | 02:04 AM)
Thư Mời Lễ Giỗ Đức Cha Paul Seitz
- Thư Mời Lễ Giỗ Đức Cha Paul Seitz
(13:02:2014 | 08:56 PM)
Mồng Một Tết Giáp Ngọ – Thăm các giáo họ , thuộc Giáo xứ Ia Tô
-

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đăng loạt bài ghi lại CUỘC HÀNH TRÌNH NGÀY MỒNG MỘT NĂM GIÁP NGỌ (31.01.2014) TRONG VÙNG HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIALAI VỚI MỘT VÀI SUY TƯ.

(11:02:2014 | 05:24 PM)
Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Mồng ba tết)
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận giới thiệu Thánh Lễ Mồng Ba Tết, tại Lễ Đài Đức Mẹ Măng Đen đặc biệt bài sẻ chia Tin Mừng của Giám mục Giáo phận, Chủ tế Thánh Lễ  đồng tế.

(11:02:2014 | 03:33 AM)
Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận bài viết của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ H’Neng, Đăk Đoa, Gia Lai, về “VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN” hội diễn tại khuôn viên giáo xứ H’Neng ngày Mồng Năm (ngày.04.02.2014)

(09:02:2014 | 08:07 AM)
Ngày cuối năm Quý Tỵ
-

Ban truyền thông Giáo phận xin ghi lại  một đôi nét “NHỮNG CHUYẾN RA ĐI TRONG DỊP MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ”.

(07:02:2014 | 07:48 AM)
Video Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Và Sinh Viên Giáo Phận Kontum
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu Video ngày sinh hoạt truyền thống của Giáo phận: “NGÀY TU SĨ - THẦY CÔ - SINH VIÊN CÔNG GIÁO”  (Mồng Bốn Tết, năm Giáp Ngọ)

(07:02:2014 | 07:16 AM)
Thông tin – tại Giáo Họ Ia Lâu
-

Giáo họ Ia Lâu nằm cực nam huyện Chư Prong, giáp tỉnh Đăk Lăk. Hiện nay  cha Giuse Nguyễn Minh Ngọc, chánh xứ Phú Mỹ phụ trách Giáo họ này cách trên 50 km.

(04:02:2014 | 08:54 PM)
Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Và Sinh Viên Công Giáo - Giáo Phận Kontum
-

Ban mục vụ truyền thông giáo phận xin giới thiệu ngày sinh hoạt truyền thống của Giáo phận:”NGÀY TU SĨ-THẦY CÔ-SINH  VIÊN CÔNG GIÁO”  (Mồng Bốn Tết).

(29:01:2014 | 07:39 AM)
VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
- VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10