N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
- Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí Gia đình Giáo phận
(17:01:2014 | 05:30 AM)
Pater Tháng 01 Năm 2014
- Pater Tháng 01 Năm 2014
(20:12:2013 | 10:02 AM)
Pater Tháng 11 và Tháng 12 Năm 2013
- Pater Tháng 11 và Tháng 12 Năm 2013
(20:12:2013 | 10:01 AM)
Pater Tháng 9 và Tháng 10 năm 2013
- Pater Tháng 9 và Tháng 10 năm 2013
(04:08:2013 | 06:47 PM)
Pater Tháng 7 và Tháng 8 năm 2013
- Pater Tháng 7 và Tháng 8 năm 2013
(27:06:2013 | 07:50 AM)
Pater tháng 06/2013
- Pater tháng 06/2013
(16:05:2013 | 09:53 AM)
Pater tháng 4 và tháng 5 năm 2013
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin kính giới thiệu cùng quí gia đình truyền thông trong Giáo phận Pater tháng 4 và tháng 5 năm 2013.
(15:03:2013 | 10:02 AM)
Pater tháng 2 và tháng 3 năm 2013
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin kính giới thiệu cùng quí gia đình truyền thông trong Giáo phận Pater tháng 2 và tháng 3 năm 2013.
(17:01:2013 | 08:54 AM)
PATER THÁNG 01 NĂM 2013
- Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontrum xin đăng trình lên Trang Truyền thông Giáo phận  PATER tháng 01 năm 2013. Trong Pater đầu năm 2013, chúng tôi có in lại một phần LƯỢC SỬ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM, nhân dịp đúng  100 năm ngày xây dựng (1913 – 2013) và đúng 95 năm ngày khánh thành NGÔI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM (6.01.1918 – 06.01.2013).
(10:12:2012 | 02:50 AM)
Pater Tháng 11 và Tháng 12 Năm 2012
-

Pater Tháng 11 và Tháng 12 Năm 2012

(26:10:2012 | 08:31 AM)
Pater Các Tháng 6,7,8,9,10 Năm 2012
- Pater Các Tháng 6,7,8,9,10 Năm 2012
(01:06:2012 | 07:25 AM)
Pater Tháng 5 Năm 2012
- Pater Tháng 5 Năm 2012
(16:04:2012 | 03:19 AM)
Pater Tháng 3 và Tháng 4 Năm 2012.
- Pater Tháng 3 và Tháng 4 Năm 2012.
(08:02:2012 | 09:11 PM)
Pater Tháng 2 Năm 2012
- Pater Tháng 2 Năm 2012
(08:02:2012 | 09:10 PM)
Pater Tháng 1 Năm 2012
- Pater Tháng 1 Năm 2012
(08:02:2012 | 09:09 PM)
Pater Tháng 12 Năm 2011
- Pater Tháng 12 Năm 2011
(08:02:2012 | 09:07 PM)
Pater Tháng 10 và 11 Năm 2011
- Pater Tháng 10 và 11 Năm 2011
(30:12:2011 | 07:41 AM)
Báo Pater (từ năm 2008 – 2010)
- Pater là Tờ Báo ra hàng Tháng của Giáo phận Kon Tum, nội dung là những tin tức của Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam cũng như những tài liệu và thông tin của Giáo phận Kon Tum.
(22:12:2011 | 12:10 PM)
Cùng Nhau Mang Chút Tình Đến Cho Tây Nguyên.
- Kính thưa Quý vị Ân Nhân, Quý Bằng Hữu của nhóm Hướng Về Tây Nguyên thân mến,