N, 00-00-2011   00 :00:00
Video-Lễ An Táng Cha GIUSE PHAN THÀNH THUYẾT (SDB)
(26:10:2012 |02:27 AM)
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2012 tại Giáo xứ Thanh Bình Giáo phận Kontum,thuộc xã Bình Giáo, H. Chư Prong, Gialai.
Trong Thánh Lễ an táng, Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận Kontum chủ tế, trên 100 linh mục đồng tế, nam nữ tu sĩ, và những người thân của Cố Linh mục GIUSE  cùng đông đảo các tín hữu kinh và dân tộc trong và ngoài giáo xứ với một tâm tình hiệp thông sốt sắng .

                

Các Tư Liệu Khác:
(26:02:2014 | 08:01 AM)
Video Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum.
(25:02:2014 | 08:28 PM)
Lễ Giỗ 30 Năm Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum Paul Léon Seitz (Phaolô Kim) (24/02/1984 – 24/02/2014)
(17:02:2014 | 09:24 AM)
Mồng Hai Tết Giáp Ngọ
(13:02:2014 | 08:52 PM)
Mồng Một Tết Giáp Ngọ – Thăm các giáo họ , thuộc Giáo xứ Ia Tô
(11:02:2014 | 05:29 PM)
Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Mồng ba tết)
(11:02:2014 | 03:30 AM)
Văn Hóa Cồng Chiên Tây Nguyên
(10:02:2014 | 12:33 AM)
Video Ngày Tu sĩ, giáo viên và Sinh viên (tiếp theo)
(09:02:2014 | 08:03 AM)
Ngày cuối năm Quý Tỵ

Xem Thêm...