N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Video-Lễ An Táng Cha GIUSE PHAN THÀNH THUYẾT (SDB)
(26:10:2012 |02:27 AM)
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2012 tại Giáo xứ Thanh Bình Giáo phận Kontum,thuộc xã Bình Giáo, H. Chư Prong, Gialai.
Trong Thánh Lễ an táng, Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận Kontum chủ tế, trên 100 linh mục đồng tế, nam nữ tu sĩ, và những người thân của Cố Linh mục GIUSE  cùng đông đảo các tín hữu kinh và dân tộc trong và ngoài giáo xứ với một tâm tình hiệp thông sốt sắng .

                

Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...