N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia-lai – Giáo phận Kontum
(26:03:2013 |06:58 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí gia đình truyền thông một kiểu ảnh ngôi Thánh đường mới được xây dựng của Giáo xứ An Khê – Giáo Phận Kontum

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí gia đình truyền thông một kiểu ảnh ngôi Thánh đường mới được xây dựng của Giáo xứ An Khê – Giáo Phận Kontum và được thánh hiến ngày vào 01.05.2012. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin đăng lên Trang Truyền thông của Giáo phận địa bàn hành chánh Giáo hạt An Khê, gồm 1 thị xã An Khê và 3 huyện : H. Kon K’Bang, H. Đăk Pơ và H. Kon Chro, có kèm theo thống kê cần thiết.


GPKONTUM (23.03.2013) KONTUMXIN KÍNH MỜI


Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê – tỉnh Gialai

 - Giáo phận Kontum -

 thánh hiến ngày 01.05.2012

Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...