N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(08:06:2014 |12:47 PM)
Nhân dịp mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Cha già đáng kính Gioakim Nguyễn Thúc Nên, chúng tôi xin sưu tầm giới thiệu đôi nét về Giáo xứ Nhà Đá, Quy Nhơn, quê hương của Cha già Gioakim (Truông Dốc)

Cũng như một số linh mục khác phục vụ Gp. Kontum: Cha Micae Thiên (Hòa Mục, Lm: 1910; phục vụ Kontum: 1910-1914; Qđ: 25.09.1946 tại Quy Nhơn), Cha Phaolô Lê Đình Ban (Suối Nổ, 1881-1945), Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông (Truông Dốc, Tổng Đại Diện), Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn (Truông Dốc, Hưu tại TGM Kontum).

Giáo xứ Nhà Đá, thuộc tỉnh Bình Định, Gp. Quy Nhơn, nơi đã sản sinh ra nhiều linh mục cho Gp. Quy Nhơn và các nơi khác như Gp. Kontum…Ngày xưa, Giáo xứ Nhà Đá đã từng chiếm vị trí trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Gp. Quy Nhơn trong một thời gian dài. Ngày nay vị trí ấy được nhường lại cho giáo họ Gò Đồng với tên gọi mới : Nhà thờ Phù Mỹ, giáo xứ  Phù Mỹ.

                                                  

Lược sử Giáo xứ Nhà Đá

 

(Gp. Quy Nhơn)Di tích nhà thờ Nhà Đá hiện nay


I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ :
            Nhà thờ Nhà Đá, trung tâm sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ Nhà Đá tọa lạc tại một đồi dốc thuộc thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, bên trái trục quốc lộ IA (từ Nam ra Bắc), cách thị trấn Phù Mỹ khoảng 06 km. Nhà thờ Nhà Đá ngày nay hoang phế trơ mình giữa nắng mưa như đang khát khao chờ đợi bàn tay tô điểm của con người.

            Ngược dòng lịch sử chúng ta tìm về cội nguồn giáo xứ Nhà Đá.

II. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ :
            Nhà Đá hay Truông Dốc là một giáo xứ đã đón nhận Tin Mừng từ tiền bán thế kỷ 18.

            Theo bảng thống kê Danh Sách Nhà Thờ, Nhà Nguyện năm 1747 do linh mục Guillaume Rivoal ghi phần Thừa Sai Ba-lê và Thánh Bộ Truyền Giáo; Linh mục Jakob Graff ghi phần Dòng Tên ; Linh mục Felipe de la Concepcion ghi phần Dòng Phanxicô thì  phần đất tỉnh Bình  Định  (Qui-ning) lúc bấy giờ có 02 nhóm Thừa Sai Truyền Giáo hoạt động : Từ Kiều Đông (Ki-dou) thuộc Phù Cát  vào phía Nam thuộc Hội Thừa Sai Ba-Lê (M.E.P.) có 13 giáo điểm; Từ Phù Mỹ  ra phía Bắc thuộc Dòng Phanxicô có 14 giáo điểm, trong đó có Mương lỡ [1] được 80 tín hữu, là nơi đón nhận Tin Mừng sớm nhất trong các giáo họ thuộc giáo xứ Nhà Đá ( Truông Dốc ) [2].

            Theo bảng thống kê của Thánh Giám mục Stêphanô Thể gởi về Hội Thừa Sai Ba-lê năm 1850 thì Bình Định có 04 giáo hạt, trong đó có hạt Phù Ly gồm 18 giáo điểm, trong đó có giáo điểm Mương lỡ : 230 tín hữu ; Truông Dốc : 78  tín hữu [3]. Nhà thờ Phù Ly nay không còn gì cả. Phía Tây Nam cầu Phù Ly có nhà thờ Xuân Hội, ngày nay cũng đã bình địa. Hiện nay còn di tích mộ giếng, theo lời truyền khẩu mộ giếng nầy là nơi chôn xác những tín hữu bị phong trào Văn Thân bách hại. Ngoài ra có một số mộ còn thánh giá do ông Phan Xuồng chăm sóc.

            Lúc bấy giờ số Linh mục còn ít ỏi, sự hiện diện của Linh mục nơi các giáo điểm có tính cách vãng lai. Mương Lỡ (Hòa Mục) là một giáo điểm có các Linh mục hiện diện thường xuyên hơn. Vào tháng 03/1882 Đức cha Luy Galibert bổ nhiệm Linh mục Théodule Joseph Hamon (cố Lựu) đến ở tại Truông Dốc với nhiệm vụ như một cha sở (comme curé). Lúc đầu cộng đoàn tín hữu Truông Dốc ở tại chân một gò đất trên triền núi phía Bắc, nơi đây trống trải, gió lạnh, nhất là mùa Đông sinh nhiều bệnh tật. Do đó đầu năm 1883, cha Hamon dời cộng đoàn lên đỉnh dốc như ngày nay. Đang lúc củng cố cơ sở vật chất tạm ổn định, đầu tháng 8 năm 1885 ngài phải dẫn một số đông tín hữu trong vùng về Qui Nhơn lánh nạn phong trào Văn Thân, sau đó vào Vĩnh Long cho đến khi phong trào Văn Thân chấm dứt. Tháng 07/1887 số tín hữu ở lại Qui Nhơn bắt đầu trở về quê, ngày 01/8/1887 ngài dẫn tín hữu tạm cư ở Vĩnh Long về lại Truông Dốc. Cha Hamon tổ chức truy tập thân xác các tín hữu trong xứ đã bị bách hại. Ngày nay tại nghĩa địa Truông Dốc có một trụ tứ giác với Thánh giá trên đỉnh, cao khoảng 02 m, xung quanh trụ có sân đất vuông, tục truyền đây là nơi an nghỉ của các vị ấy.

Sau khi ổn định cuộc sống, cha Hamon xây dựng nhà thờ Truông Dốc bằng đá ong, một công trình đầu tiên bằng đá của giáo phận Đông Đàng Trong. Trước đó 200 năm, năm 1687 tại Phủ Cam, Huế, linh mục Pierre Langlois (1640-1700) thuộc Thừa Sai Ba-lê đã xây nhà thờ bằng đá lớn nhất Đàng Trong dài 49m rộng15m, dân chúng đã gọi cha Langlois là “cha Vêrô Đá’’. Nhà thờ Truông Dốc được khánh thành ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1889, lễ nầy cũng được chọn làm bổn mạng của giáo xứ, tên gọi Nhà Đá cũng phát xuất từ  ngôi nhà thờ đá nầy. Ngoài công trình nhà thờ,  cha còn xây 03 nhà :  Cho các chú giúp, cho người neo đơn, nuôi trẻ mồ côi. Một trong các giấy tờ ruộng đất liên quan  đến các cơ sở nầy có đoạn ghi “Giấy đất điền acheté 1500q, pour moi soussigné et payé de mon argent personnel pour mon orphelinat de Truông Dốc près Phù Mỹ” – Tạm dịch “ Giấy đất điền được mua 1500 quan, cho nhà mồ côi Truông Dốc của tôi ở gần Phù Mỹ do tôi ký tên dưới đây và được trả bằng tiền riêng của tôi” [4].

            Sau khi hoàn thành nhà thờ  Truông Dốc, cha Hamon củng cố các giáo điểm, mua ruộng đất tạo nguồn kinh tế-tài chánh cung cấp cho những nhu cầu thờ phượng, bác ái, truyền giáo, giáo dục miễn phí. Ngài làm việc mục vụ tại đây 26 năm, năm 1908 ngài nghĩ hưu tại Nhà Đá, tháng 3/1910 trở về Pháp và qua đời tại Montbeton ngày 06/5/1911. [5] .

            Tiếp nối cha Hamon có các cha sở và các cha phụ tá[6]:   

    * CÁC CHA SỞ :


  
STT    TÊN THÁNH HỌ TÊN                      THỜI GIAN                         GHI CHÚ      
01    Théodule Joseph HAMON              1882– 1908          
02    Gustave Paul DUBULLE                  1908– 1909          
03    Charles Eugène SAULÇOY             1909– 1914          
04    Jean Marie GUÉNO                          1914– 1924          
05    Giuse MIỄN                                       1921-  1923                        Tạm Quyền      
06    Jean Liévin SION                             1925-  1931                   Giámmục 1941      
07    Phêrô NHÌ                                         1931-  1933          
08    Gioakim Phan Công SỬ                  1933-  1946          
09    August Nguyễn Thanh LONG         1946-  1948          
10    Phêrô Nguyễn Sĩ TƯ                        1948-  1953          
11    Giuse Lê Văn LY                               1953-  1957          
12    Phêrô  Nguyễn Vĩnh LƯU                1957-  1962          
13    Bernard Phan Văn HOÀNG             1962-  1965          
14    Các cha Dòng Đồng Công              1965– 1975          
15    Phêrô Nguyễn Công SANH             1975– 1996                 cha sở Phù Cát, kiêm nhiệm      
16    Anrê Đinh Duy TOÀN                        1996 -                                     cha sở     


*CÁC CHA PHỤ TÁ :   
 

 
STT    TÊN THÁNH HỌ TÊN                            THỜI GIAN                                    GHI CHÚ      
01    F.x.  SANH                                           02/1907-10/1907                    Ở  Truông Dốc 
    
02    Cha TÁNH                                            10/1907-8/1908 (1)
                                                                      12/1911- 3/1912 (2)               Ở  Truông Dốc      

03    Phêrô QUA                                          1908 - 1911                                Ở   Cây Rỏi      
04    Gioan Bt. HẬU                                    1912                                             Ở  Truông Dốc      
05    Simon  THỌ                                        1914 - 1916                                 Ở  Truông Dốc      
06    Phêrô TỪ                                             1916 - 1917                                 Ở  Truông Dốc      
07     Giuse Nguyễn TÝ                              1920 - 1922                                 Ở  Truông Dốc      
08     Simon TÔN                                         1922 - 1926                                 Ở  Suối Nổ      
09    Phêrô NHÌ                                           1926 - 1929                                 Ở  Truông Dốc      
10    Stêphan Cao Tấn TRUYỆN                1933 – 1936                                Ở  Cây Rỏi      
11    Antôn Hoàng Liên MẦU                     1936 – 1938                               Ở  Cây Rỏi      
12    Giacôbê Nguyễn Hữu THIÊN            1939                                             Ở Truông Dốc      
13    Gioan Bt.  HỘ                                      1938 – 1941                                Ở  Cây Rỏi      
14    Phêrô Nguyễn Văn QUYỂN               1940 – 1941                                Ở  Suối Nổ      
15    Dôminicô Châu PHẬN                        1942 – 1946                                Ở  Cây Rỏi      
16    Phêrô Lê Đức CHÂU                           1946 – 1947                                Ở Cây Rỏi      
17    Antôn Hồ Ngọc HẠNH                        12/1947- 02/1948                    Ở  Cây Rỏi 
    
        

Ngoài các linh mục được chính thức bổ nhiệm trên đây, còn có các linh mục được phép Đấng Bản Quyền về nghỉ dưỡng tại các giáo họ như:

·    Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoan về nghỉ ở Suối Nổ và qua đời tại đây năm 1949.
·    Cha Gioakim Phan Công Sử về nghỉ tại Cây Rỏi từ năm 1963 – 1965.

Dọn đất, gieo hạt, chăm bón, thu hoạch là tiến trình tuần tự của nhà nông. Trong việc rao giảng Tin Mừng tiến trình ấy được kết nối đan xen với nhau. Năm 1931, cha Phêrô Nhì trùng tu công trình nhà thờ cũ do cha Hamon xây dựng. Công việc trùng tu chưa hoàn thành, trận bão tháng 10 năm Nhâm Thân ( 1932 ) đã làm sụp đổ hoàn toàn. Cha Gioakim Phan Công Sử xây lại nhà thờ, cha sử dụng nguồn gỗ từ những cây Sao do cha Hamon trồng khi ngài mới đến Truông Dốc. Theo gương vị tiền nhiệm, cha Sử đã trồng lại hàng Sao sau khi thu hoạch. Năm 1940 Nhà Đá trùng phùng niềm vui: Nhà thờ cha Sử xây dựng được khánh thành vào ngày 04/6/1940, và 18 học sinh thi Élémentaire đậu cả 18 [7]. Vào thời cha Hamon đã có trường học nhưng chưa đủ điều kiện để đi thi. Thời cha Sử, trường Nhà Đá do ông Louis Nguyễn Đức Bạng làm hiệu trưởng có đăng bộ với Ty Giáo Dục. Đạo và đời cùng phát triển, năm 1941 tổng số tín hữu Truông Dốc được 2.065 người trong 15 giáo họ : Họ chính Truông Dốc 288; Gò Vàng 64; Gò Đồng 255; Suối Nổ 387; Mương Lỡ 193; Bình Sơn 114; Gò Mít 71; Bình Tân 30;  Vĩnh Ân 17; Tân Hóa 56; Hiệp Luôn 52; An Điềm 63; Cây Rỏi 256; Hội Sơn 41; và Tùng Chánh 178 [8].

Từ năm 1946 đến năm 1954 Cây Rỏi, Hội Sơn, Tùng Chánh, An Điềm, Hiệp Luôn, Vĩnh Ân và Tân Hoá được tách khỏi Nhà Đá lập thành địa sở Cây Rỏi do cha Anrê Nguyễn Văn Tường đảm nhiệm, sau năm 1954 nhập trở lại Nhà Đá.

Năm 1955, do sự bất cẩn, nhà thờ Nhà Đá bị hỏa hoạn, liền sau đó Đức cha Marcello Piquet Lợi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn thuê ông thầu Võ Sĩ làm lại nhà thờ mới với cột kèo đúc bê-tông như  hiện nay vẫn còn thấy [9].

Theo đúng Qui chế Giáo luật, ngày 30/01/1958 Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục giáo phận đã ký quyết định nâng lên hàng giáo xứ bán chính thức (Quasi paroisse) các nơi sau đây: Đà Nẵng, Trà Kiệu, cù Và, Gia Hựu, Nhà Đá, Gò Thị, Qui Nhơn và Mằng Lăng [10]. Ngày 06/02/1961 theo quyết nghị của Hội Đồng Địa Phận công bố các nơi trong địa phận thành giáo xứ chính thức (Paroisse), trong đó có giáo xứ Nhà Đá [11].

Được sự đồng ý của Đức Giám mục giáo phận, đầu năm 1958 các tu sĩ Dòng Đồng Công đã đến làm việc truyền giáo tại Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Nguyên khu truyền giáo nầy do cha Phêrô Trịnh Hoài Ân gầy dựng  bao gồm các xã : Mỹ Thọ, Mỹ Chánh, Mỹ An, Mỹ Thành, Mỹ Cát và Cát Minh của huyện Phù Cát. Cơ sở vật chất trụ sở truyền giáo Mỹ Thọ do các tu sĩ Dòng Đồng Công xây dựng và khánh thành ngày 23/8/1958  [12].

Năm 1965, cha Bernard Phan Văn Hoàng cùng với số đông tín hữu vào Qui nhơn để tránh bom đạn chiến tranh. Đến năm 1967 cha Hoàng xin chuyển về làm việc ở Đà Nẵng. Đức cha ĐaMinh Hoàng Văn Đoàn , Giám mục Qui Nhơn giao xứ Nhà Đá cho Dòng Đồng Công phụ trách. Trong nổ lực phát triển con người toàn diện, các tu sĩ Đồng Công mở phòng phát thuốc,  trường dạy học, ký túc xá, tất cả đều miễn phí. Niên khóa 1970 – 1971 số con em trong vùng đã đến trường do các tu sĩ Đồng Công phụ trách [13]:

           Bậc Trung Học :
            - Trường Đồng Công (ở Nhà Đá ) : 215 học sinh ( lớp cao nhất : Lớp 9)
            - Trường Toàn Mỹ (ở Mỹ Chánh) : 111 học sinh (lớp cao nhất : Lớp 6)

            Bậc Tiểu Học  :
           - Trường Đồng Công    ( Nhà Đá) : 744 học sinh (lớp cao nhất : Lớp 5)
           - Trường Toàn Mỹ  ( Mỹ Chánh)  : 357 học sinh (lớp cao nhất : Lớp 5)
           - Trường Thiên Mẫu (TT.Phù Mỹ):238 Học sinh (lớp cao nhất : Lớp 5).

            Vì là vùng đất thường đón nhận bom đạn chiến tranh, từ năm 1965 đến 1968 đa số dân chúng di cư đi nơi khác. Hầu hết họ đã ổn định cuộc sống nơi những vùng đất mới , nên khi hoà bình được vãn hồi nhiều người trong số họ không trở về quê quán. Tháng 3/1975 các Tu Sĩ Đồng Công rời khỏi Nhà Đá và cũng không trở lại.

            Tháng 4/1975, Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các, Giám mục Qui Nhơn bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Công Sanh làm quản xứ Phù Cát, kiêm nhiệm Nhà Đá.
        
             Ngày 18/9/1996, cha Anrê Đinh Duy Toàn được bổ nhiệm làm quản xứ Phù Mỹ, Nhà thờ Phù Mỹ nguyên là nhà thờ giáo họ Gò Đồng thuộc giáo xứ Nhà Đá, cách nhà thờ Nhà Đá khoảng 06 km về hướng Nam. Đây là nơi duy nhất trong xứ Nhà Đá có số giáo dân sum họp thường xuyên , nhà thờ các giáo họ khác đều sụp đổ hư nát.


III. CÁC LINH MỤC & TU SĨ XUẤT THÂN TỪ GIÁO XỨ NHÀ ĐÁ :

* CÁC LINH MỤC :


 
STT    TÊN THÁNH, HỌ TÊN                            GIÁO HỌ    
01    Giuse Chung                                          Hòa Mục          
02    Anrê Cậy                                               Truông Dốc          
03    Micae Thiên                                          Hòa Mục          
04    Phaolô Bang                                         Suối Nổ          
05    Phaolô  Nguyễn Tưởng                       Bình Sơn          
06    Phaolô Bường                                       Gò Mít          
07    Phêrô Giảng                                         Truông Dốc          
08    Gioakim  Nguyễn Lịch                         Truông Dốc          
09    Phêrô Lê Vĩnh Phước                          Truông Dốc          
10    Phaolô Trương Công Chánh                  Hòa Mục          
11    Aug. Nguyễn Khắc Cần                        Gò Đồng          
12    Phaolô Võ Hữu Tư                                 Suối Nổ          
13    Phanxicô Nguyễn Quang Hiền               Gò Vàng          
14    Gioakim Huỳnh Văn Hóa                      Suối Nổ          
15    Phêrô Nguyễn Hữu Sanh                      Cây Rỏi          
16    Martinô Nguyễn Trọng Huấn                 Hòa Mục          
17    Gioan M. Nguyễn Đức Thống                Hòa Mục          
18    Gioakim Nguyễn Thúc Nên                    Truông Dốc          
19    Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn                 Truông Dốc          
20    Phêrô Nguyễn Vân Đông                    Truông Dốc          
21    Giuse Võ Đình Sen                            Truông Dốc          
22    Gioakim Phạm Công Văn                    Truông Dốc          
23    Phêrô Trần Văn Tâm                         Gò Đồng          
24    Giuse Lê Thu Thâu                           Suối Nổ          
25    Gioakim Huỳnh Công Tân                    Cây Rỏi          
26    Giuse  Phạm Ngọc Tuấn                    Truông Dốc


       
  CÁC TU SĨ :

      

 

STT    TÊN THÁNH HỌ TÊN                           GIÁO HỌ                            GHI CHÚ      

01    Tu huynh  Nguyễn Sanh                   Truông Dốc    Dòng Lasan, ở Canada      

02    Phêrô Nguyễn Đình Phục                  Truông Dốc    Dòng Phanxicô      

03    Rosalie Nguyễn Thị Đây                   Truông Dốc    Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

04    Béatrice Nguyễn Thị Lập                  Truông Dốc    Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

05    Anna Nguyễn Thị Bích Nga               Truông Dốc    Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

06    Maria Nguyễn Thị Bạch Vân              Truông Dốc    Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

07    Maria Võ Thị Tuyết                             Hòa Mục         Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

08    Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh          Cây Rỏi          Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

09    Luxia Nguyễn Thị Kim Thanh             Truông Dốc    Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn      

10    Maria Nguyễn Thị Kim Sơn                 Truông Dốc    Dòng Nữ Vương Hòa Bình      

11    Matta Nguyễn Thị Lệ Bân                   Truông Dốc    Dòng Bác Ái Vinh Sơn      

12    Anê Huỳnh Thị Thảo                            Cây Rỏi          Dòng Nữ ĐaMinh Rosa Lima      

13    Maria Dương Thị Hồng Thủy               Gò Mít            Dòng Đức Bà Truyền Giáo      

14    Maria Trần Thị Mỹ Loan                       Gò Đồng        Dòng Đức Bà Truyền Giáo      

15    Maria Trần Thị Mỹ Lệ                            Gò Đồng        Dòng Trinh Vương Bùi Môn      

16    Maria Trần Thị Mỹ Vân                         Gò Đồng        Dòng Trinh Vương Bùi Môn      

17    Têrêxa Phan Thị Bang (Vân)              Gò Đồng        Dòng Trinh Vương Bùi Môn      

18    Ysave  Huỳnh Thị Kim Tuy                  Suối Nổ          Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết    V.  HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI   

               Giáo họ Truông Dốc hay Nhà Đá đã từng chiếm vị trí trung tâm sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ trong một thời gian dài. Ngày nay vị trí ấy được nhường lại cho giáo họ Gò Đồng với tên gọi mới : Nhà thờ Phù Mỹ, giáo xứ  Phù Mỹ.

              Nhà thờ Nhà Đá ‘vang bóng một thời’ nay đang hoang phế rêu phong làm cho phong cảnh mang màu ảm đạm và lòng người không khỏi xót xa ngậm ngùi, cho dù là :

              “Không phải con chiên chưa lần chịu lễ
               Lòng vẫn chùng trong thoáng nghĩ bâng quơ
               Này phế tích cho hỏi lời rất nhẹ
               Người xưa đâu ? năm tháng mấy ai về .”

                                                    ( Lê Thanh Lành)


            Cho dẫu ‘người xưa năm tháng mấy ai về’, thì nhiệm vụ lịch sử  trong giây phút hiện tại vẫn là của người hôm nay. Ước mong nhà thờ Nhà Đá được tô điểm để cùng hòa mình với nét đẹp của quê hương, với sự thay da đổi thịt từng ngày của đất nước, của non sông.
Nhà thờ Giáo xứ Phù Mỹ

Giáo hạt Bình Định, Gp. Quy Nhơn[1] Tức Hòa Mục, ngày nay thuộc xã Cát Tài, huyện Phù Cát
[2] (LAUNAY, Histoire de la Mission de Cochinchine, Vol.II, p.187-191; ĐỖ QUANG CHÍNH, Sống Trong Xã Hội Con Rồng Cháu Tiên, tr. 295).
[3] Mémorial số 58, ngày 31/10/1909, tr. 151-153
[4] Giấy nầy hiện nay ông Lê Văn Tường tổ 05, Hiền Hòa, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai còn lưu giữ.
[5] Fiche individuelle d Hamon ; Mm.no.76/1911, p.64; Compte-Rendu 1941,p.30 - 35.
[6] Theo sổ Rửa Tội, Hôn Phối, Mémorial , Archivesmep.mepasie.org và Thông Tin Địa Phận
[7] Mm. Mai-Juin 1940, p. 04
[8] Compte-Rendu 1941, p.30
[9] Trên vách tường bên phải cung thánh (dưới nhìn lên) có mộ cải táng cha Micae Chương. Cha Micae Chương nguyên quán Ngọc Kinh, Quảng Nam. Cha qua đời tại Mương Lỡ (Hòa Mục) năm 1850 và được cải táng về Nhà Đá.
[10]  Thông tin địa phận số 03/1958, tr.03
[11]  TTĐP số 22/1961. tr.13
[12] Thông tin Địa Phận số 6/1958, tr. 7
[13] Thông tin Địa Phận số 66/1970, tr.54

Tác giả bài viết: Lm. Gioan Võ Đình Đệ

Nguồn tin: Gpquinhon.org
Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...