N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 |02:21 PM)
Đúng 105 năm  (1909 – 2014) ngày Cha Bề Trên Jules Vialleton qua đời

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài nghiên cứu về cuộc đời Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền, nhất là từ  năm 1907, sứ vụ truyền giáo cho những người thượng Bahnar trải qua một loạt thử thách và cực kỳ khó khăn mà chủ yếu do sự gian trá của con người gây nên. Lần này, chính Thiên Chúa đã làm giao động chúng ta khi gọi về với Người. Cha Jules Vialleton thân yêu và đáng kính, Bề Trên Tổng Đại Diện Vùng Truyền Giáo người Thượng qua đời cách thánh thiện vào ngày 11.11.1909 ở tuổi 62” tại địa sở Kontum của Ngài .

Cha Bề Trên Jules Vialleton đã qua đời an bình tại giáo xứ Kontum của Ngài, được các linh mục trong Vùng Truyền Giáo Kontum quây quần tiếc thương và mọi tín hữu kinh cũng như người dân tộc thương nhớ.

Hai mươi bốn năm (1885-1909), với chức vụ Bề Trên Vùng Truyền giáo Miền Thượng, Cha Bề Trên Jules Vialleton đã  dày công xây dựng Đạo Đời trên quê hương Tây Nguyên thân yêu.


Quý Vị xem online hoặc download Tại đây


Ban Truyền thông Giáo phận Kontum(15-05-2014)
Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...