N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 |10:48 AM)
GM Micae Hoàng Đức Oanh đã đến chủ tọa lễ mãn khóa Thường huấn Liên Tu sĩ thuộc các hội dòng trong GP Kontum được tổ chức tại Hội trường Dòng Thánh Phaolô tại Pleiku ngày 13 tháng 6 năm 2014

rong phần huấn từ, Đức Cha Micae đã nói về tầm mức quan trọng của thường huấn và thường huấn liên tu sĩ. Theo ý Đức Cha, thường huấn là huấn luyện và đào tạo mà đào tạo là ưu tiên số 1 của GP Kontum trong năm 2013-2014 (ưu tiên số 2 là cải tiến đời sống giáo dân và ưu tiên số 3 là xây dựng các cơ sở giáo xứ và giáo phận). Các tu sĩ cần được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tổ chức và lãnh đạo để sứ vụ rao giảng lời Chúa được thực hiện hữu hiệu — bởi vì để “cho” chúng ta cần “có” và bởi vì “cách” cho quý hơn “của” cho. Hình ảnh tu sĩ từ nhiều hội dòng đến với nhau trong cùng một thường huấn là thể hiện thông điệp về hiệp nhất trong Đức Kitô. Hơn nữa, chương trình thường huấn sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn khi mỗi hội dòng cùng đến chia sẻ những trải nghiệm của mình cho các hội dòng khác trong đối thoại và thảo luận nhóm. Trước khi trao chứng chỉ tham dư cho các thường huấn viên, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh đã ngỏ lời cám ơn Thầy Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, người đã tận tâm, tận lực đến giúp GP Kontum trong 3 năm qua (2012, 2013 và 2014).

 Tham dự viên thường huấn năm nay gồm có 74 Bề trên Phụ trách Cộng đoàn từ nhiều nơi về tham dự như Pleiku, Kontum, Buôn Ma Thuột, Vinh, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Phú Yên, Huế, Sàigòn, Hà Nội và từ nhiều hội dòng khác nhau như Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu. Với chủ đề “Lãnh Đạo trong Đời Sống Tập Thể,” khóa Thường huấn Liên Tu sĩ năm nay đã được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng 6 năm 2014 trong bầu khi vui tươi và linh hoạt; liên kết trong yêu thương, sốt mến trong kinh nguyện; hăng hái trong học tập.Lãnh đạo Phục vụ

 Khóa thường huấn đã chú tâm về phương cách lãnh đạo và làm việc nhóm sao cho thích nghi hơn với ơn gọi và sứ vụ của các nữ tu. Trong phần giảng huấn, Thầy Giuse đã khiêm tốn chia sẻ về phong cách lãnh đạo phục vụ theo Đức Kitô với những bài học về “người” lãnh đạo và “phong cách” lãnh đao như tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác, sự thành thật và khiêm tốn. Lãnh đạo phục vụ là người khôn ngoan, biết đối thoại, nhạy cảm, quảng đại và đáng tin cậy. Người lãnh đạo phục vụ cần kiên trì, kiên quyết, kiên tâm và kiên nhẫn; biết nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề mhằm mang lại phúc lợi cho tập thể. Người lãnh đạo phục vụ cũng cần biết lựa chọn người trợ tá tài giỏi, biết chia sẻ công việc với người khác và biết chuẩn bị thế hệ kế thừa. Thầy giảng huấn đã trao cho mọi người tham dự những chìa khoa mở cửa thành công, trong đó có 4 chìa khóa được bắt đầu bằng 4 chữ “f’ trong Anh ngữ như sau:

1. Friendly      1. Thân thiện
2. Firm           2. Kiên trì
3. Fair            3. Công bình
3. Foresight    4. Viễn kiến

Ngoài ra, trong tập thể, người lãnh đạo cần biết hài hòa giữa lý trí và tình cảm, giữa khối óc và trái tim. Dùng lý trí để sáng tạo, đặt kế hoạch, lên chương trình cho tổ chức, đồng thời dùng trái tim để yêu thương, cảm thông, bao dung và hướng đến mục đích cốt lõi của cuộc sống đời người là sống “công chính” sẽ có “bình an” và bình an mang lại “niềm vui” cho cá nhân cũng như mọi người liên hệ trong cộng đoàn.
Lãnh đạo trong Đời sống chung

 Để lãnh đạo thành công trong cộng đoàn, người lãnh đạo cần tìm hiểu về phương pháp làm việc Nhóm Hợp tác (teamwork). Có 5 yếu tố quan trọng mà người trưởng nhóm (team leader) cần lưu tâm: (1) lắng nghe, (2) tôn trọng, (3) giúp đỡ, (4) chia sẻ, và (5) làm việc chung với nhau. Để đời sống cộng đoàn được hài hòa và thăng tiến, các tham dự viên đã có dịp thảo luận và đối thoại về 7 phương pháp lãnh đạo mà người phụ trách cộng đoàn cần biết để áp dụng khi chị em tín nhiệm trao trọng trách lãnh đạo cho mình. Bảy phong cách lãnh đạo cộng đoàn được tóm lược như sau:

 Quan tâm đến “mỗi người” trong cộng đoàn

  1. Khiêm tốn trong lời nói và phương cách hành động
  2. Trung tín và công bình với “mọi người”
  3. Làm gương bằng đời sống hy sinh, quảng đại
  4. Tế nhị và nghiêm túc trong mọi quyết định
  5. Phân công và phân nhiệm theo khả năng của mỗi người
  6. Tạo cơ hội cho chị em phát triển kiến thức và kỹ năng.Thường huấn là một tiến trình đào tạo liên tục để bồi dưỡng đời sống thánh hiến và thi hành sứ vụ hữu hiệu. Trong tinh thần đó, khóa thường huấn liên tu sĩ 2014 đã được tổ chức trong tuần qua. Mọi người đã tề tựu về một nơi để học hỏi những kiến thức và kỹ năng lãnh đạo và làm việc chung cùng chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức trong đời sống đặc sủng của mình. Mỗi buổi học hỏi là những khám phá thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Thầy Giuse đã khéo léo hướng dẫn khóa thường huấn một cách vui tươi, tế nhị, hài hòa và hết sức hữu ích. Chân thành ghi ơn Chị Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng đã đến tham dự khóa thường huấn và ngỏ lời khích lệ chị em trong việc huấn luyện và đào tạo. Xin tri ân Đức Cha Giám Mục Giáo Phận Kontum đã đến chủ tọa lễ đúc kết khóa thường huấn và dâng Thánh lễ Tạ ơn cho chị em nữ tu liên dòng.

 - Nữ tu Anna Hoàng

GPKONTUM (24.06.2014) KONTUMCác Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...