Giáo Xứ Kon Gung

Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương Linh Giáo dân: 1.937 Bổn mạng giáo xứ: Tổng Lãnh Thiên Thần MicaeGiáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Rờ Kơi

Giáo Xứ Rờ Kơi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Kram, xã Rờ Kơi – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Luca Nguyễn Văn Mạnh, OP; Giuse Nguyễn Văn Bình, OP Giáo dân: 2.743 Bổn mạng giáo xứ: Đức…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kơđem

Giáo Xứ Đăk Kơđem

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Huyện Đăk Hà, Xã Đăk Ui Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan A Núk; Anrê Nguyễn Nhật Trường Giáo dân: 4.078 Bổn mạng giáo xứ: Têrêxa Hài Đồng Giêsu Giáo họ trực thuộc: Kongu…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kơbey

Giáo Xứ Plei Kơbey

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Xa Bình – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Stêphanô Nguyễn Hoàng Minh Giáo dân: 2.403 Bổn mạng giáo xứ: Stêphanô Cuénot ThểGiáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ling La

Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Vũ Quốc Bình Giáo dân: 7.252 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh…

Xem Thêm