Giáo Xứ Ling La

Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Nguyễn Minh Hoàng Giáo dân: 6400 Giáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh Thông Tin…

Xem Thêm