ĐHY Czerny Khai Mạc Năm Hoạt Động Của Caritas Quốc Tế

Caritas Quốc tế đã chính thức phát động các hoạt động cho năm 2023-2024 vào ngày 12/9, bằng việc cử hành Thánh lễ do Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện … Đọc tiếp ĐHY Czerny Khai Mạc Năm Hoạt Động Của Caritas Quốc Tế